Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla försök till dialog har kommit på skam

Annons

Singö skola sägs återigen vara ”räddad”. Två år efter valet, där samtliga partier i Norrtälje lovade en framtid för byskolorna, arbetar skolnämnden fram en plan där först fyra byskolor skulle stängas. Efter interna överläggningar var det dock bara Singö av byskolorna som var kvar för stängning i förslaget, vilket nämndens arbetsutskott presenterade som ett beslut i mitten av september.

I förvaltningens plan ingår också att flytta samtliga sjätteklassare till större skolor vilket får negativa konsekvenser i form av minskade elevunderlag för byskolorna och stora omflyttningar i tätortens skolor. Skolplanen innebär med andra ord att många byskolor hotas, Söderbykarl, Herräng, Singö och Skebobruk till att börja med.

Planläggningen sker utan att först diskutera med någon berörd fram till besluten eftersom man anser att det inte går att prata nedläggningar med dem som är berörda. Mörkningen är så fullständig att till och med arbetsrättsliga regler överskrids och facket hotar med stämning om de inte får mer information.

Resultatet blir givetvis heta diskussioner som skjuter på nämndens beslut i flera frågor och många blandas in, långt utanför nämnd och förvaltning.

Det senare är positivt eftersom skolans framtid inte enbart är en ”pedagogisk” fråga som barn- och skolnämndens ordförande Ann S Pihlgren vill framställa det som. Även skolans organisation behöver ta hänsyn till att mer än hälften av Norrtäljes invånare bor på landsbygden och att detta är hela kommunens särart, attraktiv för barnfamiljer att flytta till eller bo kvar i åtminstone med byskolor i bygden.

Nu pratas det plötsligen på sina håll om att ha samråd med väljarna och att man ska lyssna på föräldrar, ta fram förslag gemensamt och så vidare, men frågan är hur det ska gå till.

Som exempel har man från Singö länge sett både för- och nackdelar med små skolor och försökt att diskutera med förvaltningen om olika åtgärder för att klara både pedagogik och organisation under tider med lägre elevunderlag. Det har bland annat påpekats att organisationen i landsbygdskommuner behöver sjätteklassare i de mindre skolorna och att sjätteklassare behöver de mindre skolorna.

Alla försök till dialog har dock kommit på skam. Politiker svarar inte på frågor eller passar dem vidare till förvaltningen. Förvaltningen vägrar överhuvudtaget att prata med föräldrar och har envist hävdat att de själva tar fram förslag utan att ha med sig några andra i processen. Allt i Ann S Pihlgrens anda där hon hävdar att de inte kan ha en dialog med berörda om nedläggningar.

Det går att förstå vad hon menar, men det hon verkligen beskriver är att det aldrig har funnits någon egentlig process då nedläggningarna uppenbarligen är själva drivkraften eller åtminstone klara förutsättningar från början.

Man kan fråga sig hur fruktsam en dialog mellan kommunens invånare och barn- och skolnämnden blir när ordföranden sätter en ära i att inte prata med föräldrar före besluten och anser att hon har mandat för att inte föra dialog med väljare inför planeringen av viktiga och långsiktiga åtgärder.

Diskussionen angående Norrtälje som en landsbygdskommun och skolans roll i densamma måste tas på ett annat plan. Därefter behöver kommunfullmäktige ge barn- och skolnämnden klara direktiv för vilka ramar de ska arbeta i.

Anders Österman, Carita Holmberg, Kersti Nordberg, Helén Jalgerius, Eva Adlerz, Lena Nordholm, Anna-Lena Järvelä, Ewa Blomberg, Mia Gustavsson

Herräng

Ulla-Maj Blomquist, Ulrika Freiman, Hans Löfving, Anders Erneholm, Peter Wahlfort, Lars Gullander

Singö

Harry Pääsuke

Fogdö

Laila Kitzler-Åhfeldt

Väddö

Per-Eric Wilén

Söderbykarl

Ulla Åsblom, Bengt Eriksson, Arne Vauhkola, Jimmy Derneby, Thomas Pilz

Skebobruk

Annons