Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

259:e plats är för dåligt

Annons

Skolan på Singö skulle läggas ner, liksom skolorna i Söderbykarl, Herräng och Skebo. Dessutom skulle alla bygdeskolor mista sina sjätteklasser. Även Parkskolan i Norrtälje stad skulle läggas ner.

Detta ingick i de ursprungliga planerna till ny skolorganisation som utarbetades av skolchefen Ulf Gustavsson och barn- och skolnämndens moderata ordförande Ann S Pihlgren. Ingen av dessa förändringar kommer dock att genomföras. De har stoppats, antingen på grund av motstånd från övriga partier i alliansen, eller på grund av protester från föräldrar, elever och skolpersonal.

Det enda som nu återstår av Gustavssons och Pihlgrens nedskärningsplaner är nedläggningen av Flygskolan. Där tycks dock alliansen hålla ihop såpass att en majoritet fortfarande stöder förslaget. Men än kan mycket hända. Enligt skolchefen kommer till exempel kommunen att spara 4,5 miljoner kronor på att lägga ner Flygskolan. Då är dock inte inräknat kostnaderna för att bygga om andra skolor så de kan ta emot Flygskolans elever. Innan dessa kostnader är redovisade borde det vara svårt att fatta beslut.

Debatten om skolan lär dock fortsätta även efter beslutet tagits om Flygskolan. Till exempel lär det bli debatt om vem som skall driva den nya skola som planeras i Norrtälje stads nya bostadsområde Färsna.

Freinetskolan vill bygga en F-9-skola i Färsna. Men om man får detta, kan det inte bli någon kommunal skola i området. Detta lär inte friskolemotståndarna inom socialdemokraterna och vänsterpartiet gilla. Men även inom de andra partierna borde det finnas en tveksamhet till att låta en friskola vara den enda skolan i ett nytt bostadsområde. Hur blir det då med valfriheten, till exempel för de Färsnaföräldrar som inte gillar Freinetpedagogiken?

Dessutom kommer säkerligen debatten om kvaliteten i Norrtäljes skolor att fortsätta. I går kom till exempel organisationen Sveriges Kommuner och Landsting med nya jämförelsesiffror mellan kommunerna vad gäller gymnasieskolor. De visar att Norrtälje ligger fortsatt dåligt till. Till exempel ligger Norrtälje på 255:e plats bland landets 290 kommuner vad gäller andelen elever som fullföljt gymnasieskolan efter tre års studier, och 233:e plats vad gäller andelen elever som börjat på högskola eller universitet två år efter avslutade studier på gymnasiet. Andelen elever i Norrtälje som går på det individuella programmet tillhör också de högsta i Sverige.

När motsvarande siffror för grundskolan nyligen redovisades låg Norrtälje kommun också dåligt till. Kommunen fick till exempel en föga hedrande 259:e plats vad gäller andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen.

De här siffrorna visar att kvaliteten i Norrtäljes skolor måste bli bättre. Det är också detta som skoldebatten borde handla om, även om det är mycket enklare att debattera om en skola skall läggas ner eller inte.

Annons