Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtälje – en framgångssaga

I decennier har människor dragits till Norrtälje stad och dess omgivande landsbygd.

Annons

Nybyggarna och besökarna har framför allt kommit från de närliggande storstäderna Stockholm och Uppsala. De har valt att etablera sig som fastighetsägare i kommunen, och tillbringa merparten av sin fritid här.

Ökningen av antal fastigheter, och fastighetsägare, har gjort att kommunens medlemsantal stadigt har ökat. Medlemsökningen har gjort att den lokala ekonomin har utvecklats positivt och kunnat följa med ”i den allmänna utvecklingen”. Byggandet av hus med mera har varit stort och skapat förutsättningar för det lokala näringslivet.

Norrtälje stad har tills helt nyligen haft en identitet och själ som kommunens medlemmar väl känner till. Staden har varit en levande tätort med närhet och mångfald. Det var en tätort som hade skapats av de människor som bodde där och det var ett centrum för den omgivande landsbygden.

I tätorten fanns all handel samlad med närhet till det mesta. Där fanns också ett levande kulturliv med både teater och museum och en tidning med lokal profil. Det fanns till och med ett stadshotell mitt i staden. Människorna som bodde i staden var inte anonyma konsumenter utan snarare medborgare som i olika grad deltog i samhällslivet.

Grunden för Norrtäljes framgång lades innan nuvarande kommun bildades. Under 1950- och 1960-talen drog staten upp riktlinjerna för markens användning och samtidigt gjorde välståndsökningen att människorna fick mer fritid och blev bilburna. Vid denna tid var Norrtälje en liten stad med mångfald och mänskliga dimensioner, något som varit fallet ända in i våra dagar.

De faktorer som skapat framgången för Norrtälje är i grova drag efterfrågad natur, närheten till storstäderna, omfattande fastighetsavstyckningar och ett lokalsamhälle med mångfald och småskalighet. Vad händer med dessa framgångsfaktorer?

Naturen i form av eftertraktad skärgård och levande landsbygd kan man knappast påverka. Tillgängligheten försöker kommunen påverka, man lyckas i liten skala med planer och enskilda beslut. Nedläggning av lantbruken och påföljande stängning av det öppna landskapet rår man inte på.

Närheten till storstaden har inneburit att Norrtälje stad i det närmaste utvecklas till en fjärrförort till norra Storstockholm. Byggföretagens önskemål och kommunens planer för framtiden stödjer denna utveckling.

Fastighetsavstyckningar sker inte i samma takt som tidigare, vilket medför att antalet kommunmedlemmar i denna kategori endast växer långsamt. I vissa områden ändras fastigheternas användning från fritidsboende till permanentboende, och i andra områden sker det omvända. Förändringarna i fastighetsanvändningen påverkar inte kommunens medlemsantal.

Lokalsamhället med sin mångfald har man tappat bort på vägen. Det har ersatts av stordrift med externa köpcentrum och en avvecklad service på landsbygden. Denna utveckling fortsätter i allt snabbare takt.

Man tar sig för pannan när man läser om att kommunen ska bygga varumärke och skapa identitet för att locka till sig nya invånare. Norrtälje behöver inte sättas på kartan, varken staden eller omgivande landsbygd. Kommunens medlemmar hittar hit och det kommer ständigt nya medlemmar och besökande.

Det kan aldrig vara en uppgift för kommunen att agera som ett marknadsföringsorgan för att bli större. Många kommuner med god service har mindre befolkningstal och sämre förutsättningar.

Nöjda medlemmar i kommunen är en förutsättning för att man ska ha en fortsatt framgångsrik utveckling. Nöjda medlemmar sprider positiva budskap och drar till sig fler nöjda medlemmar. De som sköter medlemmarnas gemensamma angelägenheter, läs kommunförvaltningen, måste ha detta som fokus. För att få nöjda medlemmar måste man vara lyhörd och på allvar ta till sig kritik och synpunkter. Man måste också agera i närhet till människorna och med stort engagemang.

Det är kommunens medlemmar som skapar framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel