Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtälje borde satsa mer på konstverk vid nybyggnationer

Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst skiljer sig mycket åt i Stockholms läns kommuner. Samma sak gäller barns rätt att själva få skapa. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en granskning av Konstnärernas Riksorganisation, som även ger förslag på hur kommunerna kan stärka sin konstverksamhet.

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ”ja” eller ”delvis” på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer. Av svarande kommuner i Stockholms län är det Värmdö, Stockholm, Haninge, Sundbyberg, Botkyrka, Österåker och Nynäshamn. Här har Norrtälje fortfarande en utmaning.

Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig och god tillgång till konst i våra livsmiljöer. Därför är det framsynt att kultur- och fritidskontoret i kommunen nu föreslår att kommunen ska tillämpa enprocentsregeln vid samtliga ny-, om- och tillbyggnationer i offentlig miljö.

Ännu ett steg för Norrtälje vore att inspireras av exempelvis Göteborg som när beslutet om enprocentsregeln togs år 2013 även gav konstenheten rätten att skriva in enprocentsregeln i markanvisningar så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att alla nya offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.

Grundlagen (regeringsformen §2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Norrtälje svarar ”delvis” på frågan om det finns en sådan strategi.

Årets konstkommuner 2017 visar också att det i kommunen finns skolor som erbjuder Norrtäljeeleverna skapande skola-projekt inom bild och form, men att det ännu inte finns kurser inom bild och form i kulturskolan.

En tredjedel av landets kommuner svarar entydigt att de använder sig av MU-avtalet, det ramavtal som ska garantera konstnärerna skäliga villkor vid utställningar. Av svarande kommuner i Stockholms län är det Värmdö och Huddinge som gör det. Även här svarar Norrtälje ”delvis”. När kommunen anlitar professionella konstnärer för utställningar borde den även budgetera för att de ska få skäligt betalt och ersättning för sin arbetstid, precis som andra yrkesgrupper som anlitas. Detta borde gälla både de egna utställningsplatserna och de som kommunen medfinansierar.

Årets konstkommuner 2017 synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta har Konstnärernas Riksorganisation samlat goda exempel från hela landet och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”.

Vi föreslår att kultur- och fritidskontoret i kommunen tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att partierna och politiker använder den inför sina kulturpolitiska prioriteringar i valet 2018. På så sätt kan Norrtälje bli en ännu intressantare kommun att både bo och verka i, och besöka.

Åse Frid, konstnär boende i Norrtälje kommun, medlem i Konstnärernas riksorganisation

Jon Brunberg, konstnär och en av två ordförande för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län

Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel