Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtälje bör lära av Stockholm

Miljöaktuellts granskning av kommunernas miljöarbete placerar Stockholms län på plats fyra bland Sveriges 21 län, när kommunernas sammanlagda resultat jämförs.

Annons

Vi vill uppmana övriga kommuner i länet att lära av Stockholms stad, årets bästa miljökommun i länet, med plats sju bland landets samtliga 290 kommuner. Norrtälje står för länets svagaste placering med plats 220 i landet.

Vi har granskat kommunernas miljöarbete och delat ut utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun de sex senaste åren. Årets granskning visar att trenden generellt sett är positiv och att kommunerna sammantaget driver det svenska miljöarbetet framåt. Sveriges nationella klimatmål är en fyrtioprocentig minskning av växthusgaserna till 2020; två av tre kommuner ställer tuffare klimatkrav än så. Ett flertal kommuner inriktar sig på att helt fasa ut fossila bränslen och vi kan konstatera att många kommuner har skärpt sina upphandlingsrutiner sedan förra granskningen. För att nämna några konkreta exempel.

Det finns också dystrare trender. Exempelvis fortsätter många kommuner att nagga i kanten på mark som egentligen borde sparas till kommande generationer för rekreation och livsmedelsproduktion. Exploatering av tätortsnära grönområden ökar, och marktypen har nu gått om jordbruksmarken som den mest exploaterade. Det finns med andra ord en stor förbättringspotential.

Vi gör med vår rankning inga anspråk på att vara heltäckande, men de många ingående parametrarna ger oss en god bild av ambitioner och aktiviteter på hållbarhetsområdet.

Rankningen baseras bland annat på en enkät med mer än tjugo frågor. Exempelvis tar vi reda på om kommunen har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen och om man tar hänsyn till ekosystemtjänster i sitt planarbete. Nittio procent av kommunerna besvarade enkäten; merparten av de kommuner som hamnat på plats 250 eller sämre i rankningen har valt att avstå, trots påminnelser.

Vi har även vägt in fakta och statistik från exempelvis Sveriges kommuner och landsting, länsstyrelser, Ekomatcentrum, Avfall Sverige och Energimyndigheten i utvärderingsarbetet.

Utmärkande för starka miljökommuner är dels en uttalad politisk vilja att driva miljö- och hållbarhetsarbete framåt, dels ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker. Omvänt utmärker brist på ambitioner och samarbete mellan politiker och tjänstemän kommuner med svagt miljöarbete.

Det finns exempel på kommuner som tycks vilja framstå som bättre än de verkligen är, när de besvarar vår enkät. Till exempel uppger många kommuner att de har placeringsdirektiv som utesluter investeringar i miljö- och klimatskadlig verksamhet såsom oljeborrning i Arktis. Men när vi ringde runt visade det sig att ekonomi- och finanschefer hade misstolkat frågan – till sin egen fördel.

Inför nästa års miljörankning uppmanar vi kommunerna i länet att låta sig sporras av Malmö, Sveriges bästa miljökommun 2014, men även av Stockholms stad, som kom på en hedrande förstaplats i länet. Vi vill också uppmuntra lokal och regional media att använda vår granskning när de i sin tur granskar sina kommunpolitiker, så att väljarna kan göra hållbara val till kommunfullmäktige i september!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel