Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norrtälje behöver få en ”Lex Hultin”

Min mor, den folkpartistiska riksdagsledamoten Barbro Westerholm, med flera, gav 1993 i samarbete med Journalisthögskolan i Sundsvall ut boken ”Etik i politiken”, en bok där politikers etiska förhållningssätt i olika frågor togs upp och belystes ur olika perspektiv.

Barbro Westerholms bidrag och inspel baserades i mångt och mycket kring läkar- och forskaretiken vars etiska kod är väl utvecklad och beprövad.

Denna bok, och den diskussion som jag och min mor ständigt för i hemmet, parat med det regeringsuppdrag jag har i Etiska prövningsnämnden, gör att just etiska frågor kring jäv är ständigt närvarande. Just den medicinska forskningen, som påfallande ofta är externt finansierad, försätter många forskare och professorer i olika typer av jävssituationer. Inte sällan avsäger sig olika föredragande ärenden på ett tidigt stadium i beredningsprocessen då de själva kan kopplas till liknande eller direkt konkurrerande forskning.

Rutinerna, och framför allt kulturen av att ständigt fråga sig om ens egen position är etiskt korrekt eller om det kan vara en fråga om jäv av olika karaktär, är väl utvecklad. Det kan inte sägas om vare sig kultur eller rutiner i Norrtäljes politiska landskap.

Turerna kring Mats Hultins jävssituation vill därför inte lämna mitt sinne. Det är en känsla av olust som dröjer sig kvar kring processen när Coop nekades markanvisning för etablering av sin verksamhet i direkt närhet till Ica Flygfyren.

Att Mats Hultin, en av Moderaternas mest erfarna näringslivsföreträdare, inte på ett tidigt stadium – redan i beredningsprocessen i de olika roller han innehar – insåg att Ica och Coop är bittra konkurrenter, trots att han sitter i Ica Flygfyrens styrelse, är i sig en anomali, och jag tror nog att Mats Hultin är fullt medveten om det konkurrensförhållandet. Annars måste man nog på Ica Flygfyren ställa sig frågan om vad hans kompetens vilar på och hur mycket han kan om Icas marknadssituation. Det är helt enkelt orimligt att anta att han inte förstått den konkurrenssituationen.

Nu befinner sig dock frågan om Coops markanvisning i det vakuum som alltid föregår ett val. När kommunen tog om beslutet och sade nej till Coop en gång till lämnade Mats Hultin rummet och Hans Andersson (FP) klev in i stället. Det spelar dock mindre roll i ett så sent skede, Mats Hultin har varit med under hela beredningsprocessen och är dessutom ordförande i bygg- och miljönämnden som ansvarar för ärendet. Inte en enda gång under beredningen, flera månader, insåg Mats Hultin att det förelåg en jävssituation och då spelar det mindre roll att han lämnar rummet i beslutsögonblicket, det blir mer en tragisk politisk teater.

Den moderatledda majoriteten kommer inte vilja ta i frågan innan valet och skulle de göra det är det inte heller sannolikt att utfallet skulle bli annorlunda. För även om Mats Hultin nu skulle anföra jäv, oavsett var i processen, så är det inte sannolikt att hans partikamrater skulle vilja komma fram till något annat än vad Hultin själv skulle gjort. Mats Hultin är en av de tre personer som i allt väsentligt styr Moderaterna i Norrtälje kommun och det är inte rimligt att anta att någon medlem på lägre nivå skulle vilja gå emot tidigare beslut.

Inför nästa mandatperiod finns det goda skäl, med Mats Hultins turer kring markanvisningar, att kommunfullmäktige tar beslut om ett lokalt ramverk för att lokalt hantera jävssituationer. En lokal ”Lex Hultin” skulle mycket väl kunna reparera den skada hans agerande, eller brist på agerande skapat, och öka förtroendet för politiska företrädare och sist men inte minst ge de förtroendevalda ett regelverk att hålla sig inom som stöd och vägledning när de inte vet hur de skall agera.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel