Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mycket stora risker för miljön

FN:s klimatpanel IPCC har nyligen levererat skarpa varningar till världens beslutsfattare om konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser. FN:s väderorganisation WMO har senare ytterligare skärpt budskapen.

Når dessa varningar ”ner till” beslutsfattarna i Norrtälje? Den frågan ställer sig allt fler. Som bekant har tidningen Miljöaktuellt klassat Norrtäljes miljöarbete i botten av landets kommuner.

Ett exempel på en fråga som ”hänger i luften” är sortering av organiskt hushållsavfall, som Stockholms kommun skall genomföra om några år. En annan fråga är upphandling närproducerad mat för att reducera utsläppen från transporter. En tredje olöst fråga är byggandet av en biogasanläggning i norra delen av länet och Uppsala län i samverkan med andra kommuner. Det finns ytterligare en rad frågor där man väntar på besked från politikerna.

Men nu till en avgörande fråga ur miljösynpunkt och även ekonomiskt för Norrtäljes framtid och det är förändringen av hamnområdet. Här ställs kommunledningen verkligen på prov om att satsa långsiktigt och hållbart ur miljösynpunkt. Hittills har FN:s klimatpanels varningar tydligen helt gått förbi den Moderatledda kommunledningen.

I en debattartikel i DN den 4 november skrev sex hamndirektörer längs ostkusten om vikten av att satsa på sjöfarten ur miljösynpunkt. Sjöfarten släpper ut minst koldioxid räknat per ton gods och kilometer av alla transportslag. Ett medelstort lastfartyg motsvarar till exempel lasten hos 500 långtradare.

Författarna pekar också på ett besvärande faktum, nämligen att det börjar bli trångt på landets vägar och järnvägar. Trafiken beräknas öka med 50 procent fram till 2050 när transporterna skall vara klimatneutrala.

Hur går ekvationen ihop? Nej, det gör den inte. Och framför allt inte i Norrtälje kommun. Där vill kommunledningen nämligen avveckla djuphamnen och satsa på mer utsläpp av växthusgaser eftersom flisen till kraftvärmeverket skall transporteras med långtradare från Gävle eller Hargshamn istället för med båt till Norrtälje hamn.

Vilka blir de miljömässiga konsekvenserna? Det har vi inte fått veta och inte heller de långsiktiga miljömässiga följderna av att avveckla djuphamnen, eftersom vi då skär av stora möjligheter till mer miljömässiga transporter i regionen.

Förändringen av hamnen är ett första klassens riskprojekt såväl ekonomiskt som miljömässigt. Bara de initiala kostnaderna för kommunen för vatten- och avloppssystem, tillfartsvägar, sanering av miljöfarliga jordmassor med mera uppgår till en miljard kronor och de totala kostnaderna till mellan fem och tio miljarder. När man sedan beaktar att havsvattennivåerna om 100 år kanske har stigit med 1-2 meter, då kanske allt fler inser vilket riskprojekt som kommunledningen hanterar. Stora värden står alltså på spel för framtida generationer.

När tågtrafiken till Norrtälje avvecklades 1967 saknade beslutsfattarna ett miljöperspektiv på transportfrågan eftersom kunskaperna saknades. Nu nästan 50 år senare skall nya miljömässiga misstag realiseras. Utbyggnaden av handelsområden runt Norrtälje är ett exempel på hur kommunen rent av stimulerar ökade utsläpp från transportsektorn.

Nu finns kunskaperna om miljöhoten men trots det agerar den politiska ledningen som om de inte fanns. Skall kommunens styras av miljömedvetna politiker eller sorglösa marknadsfixerade amatörer? Gör utbyggnaden av hamnen till en valfråga 2014 eller inled ett rejält omtag av hela frågan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel