Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljöpartiet brister i trovärdighet

Tre miljöpartister kommenterar i NT den 24 juni min replik den 5 juni som av tidningen rubriksattes med ”Miljöpartisterna är oförskämda”.Trovärdighet är avgörande om man vill göra anspråk på att företräda andra personer i demokratiska sammanhang.

Miljöpartisterna visar en förvånande okunnighet när det gäller jordbruk och inte minst jordbrukspolitik.

Det är en anledning till att jag i min föregående replik skrev att jag uppskattar politiker som bemödar sig om att ta reda på fakta innan de bildar sig en uppfattning. Helt oacceptabelt är det att inte hålla sig till sanningen. Det är möjligt att det kan bli fel när man som de tre miljöpartisterna gjorde i sin senaste replik, använder kommersiella marknadsaktörer som sin främsta kunskapskälla. En betydligt pålitligare källa för den som söker kunskap är till exempel regeringens expertmyndigheter Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Dessa myndigheter har gjort ett flertal utvärderingar av miljönyttan av ekologisk odling och inte funnit att det tillför något utöver vanligt svenskt miljövänligt jordbruk.

Miljöpartisterna skriver att jordbruksministern subventionerar priset på ”konstgödsel”. Det är inte sant. Mineralgödsel köps och säljs i Sverige på marknadsmässiga villkor. Självfallet helt utan subventioner. Mig veterligen har mineralgödsel aldrig subventionerats i Sverige. Därefter skriver de att stödet till den ekologiska odlingen tagits bort. Inte heller det är sant. I dagens landsbygdsprogram (2014-2020) har den ekologiska odlingen ett stöd på 3,9 miljarder kronor, vilket är i ungefär samma nivå som tidigare.

I ett land som vårt, där vi har rikligt med nederbörd, innebär allt brukande av åkermark en risk för näringsläckage. Som jag försökt säga vid flera tillfällen tidigare så finns den risken oberoende av om marken odlas konventionellt eller ekologiskt. Den siffra som miljöpartisterna redovisar, att det konventionella jordbruket står för 50 procent av Östersjöns övergödning, gäller det samlade svenska lantbruket. Det gäller inte läckage från enbart konventionellt lantbruk som miljöpartisterna felaktigt skriver i sitt inlägg. Tvärtom är det så, vilket jag också nämnt tidigare, att det ekologiska växtodlingsjordbruket läcker mer än det konventionella.

Anledningen till det är att brukandet av marken i sig ger en risk, skördarna är väsentligt lägre och att användning av kvävefixerande baljväxter normalt är större inom ekologisk odling.

Om vår åkermark odlades till 100 procent enligt det ekologiska regelverket skulle fortfarande 50 procent av näringen till Östersjön komma från jordbruket, sannolikt mer.

Det är märkligt att miljöpartisterna känner sig attackerade när underlaget för deras ställningstaganden efterlyses. Finns det ett underlag borde det inte vara vare sig svårt eller kontroversiellt att redovisa det. De undrar också varför lantbrukarna inte verkar vilja säga att ekologisk odling är att föredra?

Det kanske kan bero på att det finns personer och organisationer som väljer att grunda sina ställningstaganden på forskning och försök, i stället för tyckande? Ett sådant ställningstagande kan resultera i att man inte kan säga att ekologiskt självklart är bättre. Ekologisk odling är bra men inte bättre. Det gör att jag anser att ett kommunalt stöd i form av fördyrande inköp inte kan motiveras.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel