Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Markägare rasar mot strandskydd

Länsstyrelsen föreslår att 44 områden i Norrtälje kommun får utvidgat strandskydd. Markägare kritiserar förslaget och får medhåll av kommunen.

Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, 300 meter i stället för den generella gränsen på 100 meter, och ta bort där det inte kan motiveras.

Bertram Schmiterlöws gård Mörby utanför Rimbo ligger i ett av 44 områden där länsstyrelsen vill ha förlängt skydd. Hans skogs- och jordbruksmark löper fyra kilometer längs Skedviken. Det betyder att 120 hektar av gårdens totala areal på 750 hektar är strandskyddad.

– 100 meter räcker absolut för att tillgodose det allmänna friluftslivet. Här finns heller inga rödlistade djur- eller växtarter som måste värnas, säger Bertram Schmiterlöw medan han vallar runt oss i skogen på Skedvikens södra sida.

Han kan förstå behovet av utökat strandskydd vid Mörby slottsruin och Fasterna kyrka på Skedvikens västra sida.

– De markerna har ett kulturhistoriskt värde. Å andra sidan är den delen redan skyddad genom att den klassas som riksintresse, säger Schmiterlöw.

Medan vi pratar ringer hans telefon flera gånger. Bertram är ordförande i Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp i Norrtälje och många medlemmar är upprörda över länsstyrelsens förslag. De vill veta hur de ska göra för att överklaga planerna.

Ett möte med länsstyrelsen nyligen lugnade inte. Markägarna är oroade över att strandskyddet på 300 meter förhindrar boende, jobb och verksamheter i skärgården och inlandet.

– Det går inte att stycka av mark och bygga eller dra en skogsväg. Strandskyddet påverkar utvecklingen i hela kommunen, säger Bertram Schmiterlöw.

Värdet på markerna dras ner och i förlängningen kommer väldigt få människor vara beredda att bosätta sig och jobba i glesbygd, spår han.

– Vem ska då ta ansvaret för att hålla landskapet öppet?

Norrtälje kommun underkänner också länsstyrelsens förslag. Remissvaret till myndigheten innehåller skarp kritik: ”...men framför allt cementerar man (länsstyrelsen) en osmidig myndighetsroll genom att införa livremmar och hängslen för det tycks inte finna någon tilltro på kommunens förmåga att upprätthålla goda livsmiljöer för såväl flora, fauna och kommuninvånare”, skriver kommunen.

Kommunalrådet Kjell Jansson (M) påpekar att många vattendrag i kommunen har fått strandskydd på 300 meter trots att strandängarna bara är 5-15 meter.

– Skydden går i många fall långt upp i skogen. Länsstyrelsen lägger en död hand över skärgård och landsbygd, säger Jansson.

Enligt honom är statsråd och flera kommuner i länet upprörda eftersom länsstyrelsens agerande strider mot regeringens uppfattning.

– Uppdraget var att se över och ta bort det utvidgade strandskyddet där det inte behövs. I stället har många nya områden tillkommit utan att länsstyrelsen redovisar några skäl för att skyddet behövs, säger Jansson.

Strandskyddet infördes 1952

Strandskyddet har två syften: att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten.

Sverige har cirka 38 600 mil stränder. Längs alla sjöar, vattendrag och hav gäller ett generellt strandskydd på 100 meter, både på land och ut i vattnet. Dessutom finns ett utvidgat strandskydd på upp till 300 meter på många håll.

Länsstyrelserna i landet har regeringens uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, förtydliga motiven för de områden som ska vara kvar och ta bort de områden där skyddet inte behövs. Arbetet ska vara klart till årsskiftet.

Fastighetsägare och andra sakägare har rätt att komma in med synpunkter. Men det är bråttom, remisstiden för Norrtälje går ut 8 april.

Strandskyddet infördes 1952, då i syfte att skydda mot fortsatt bebyggelse.