Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledningen saknar helhetsperspektiv

På barn- och skolnämndens sammanträde den 17 februari beslutade majoriteten att förskolan Vallby hage i Rimbo ska läggas ned från och med den 1 september 2014.

Annons

Som ersättare i nämnden har jag inte rösträtt, men vid förmötet med de socialdemokratiska ledamöterna framförde jag åsikten att vi borde föreslå återremiss med hänvisning till brister i beslutsunderlaget. De socialdemokratiska ledamöterna och undertecknad enades om att göra så och, om detta inte vann gehör i nämnden, rösta för avslag.

Nio föräldrapar, med barn på Vallby hage förskola, har också i ett öppet brev framfört att underlaget är ofullständigt. De skriver att de förväntar sig att politikerna sätter in enskilda frågor i ett större sammanhang.

Jag anser att undertecknarna av det öppna brevet har alldeles rätt i att politikerna bör sätta in enskilda frågor i sitt större sammanhang. Det finns i dag för många förskoleplatser i Rimbo (enligt uppgift från förvaltningen 50 platser). Underlaget borde ha behandlat och redovisat många fler aspekter på detta problem. Naturligtvis ska nämnden använda budgeterade pengar på effektivaste sätt, men för att veta att man fattar rätt beslut måste Rimbo och dess invånares behov ses ur ett helhetsperspektiv.

I underlaget står att barnen kan erbjudas plats på näraliggande förskolor. Jag skulle velat ha en redovisning av samtliga förskolor, antal platser, eventuell överkapacitet och deras geografiska läge (gärna illustrerat med en karta). Även en redovisning av vilka förskolor som är kommunala och vilka som är fristående hade varit önskvärd. En analys av möjliga alternativ för de 18 barnen med avseende på avstånd mellan bostad och förskola hade behövts.

I underlaget står att lokalerna inte är optimala för förskoleverksamhet. Jag skulle ha velat se en planritning av förskolan och en redovisning av vilka ombyggnader som skulle behöva göras om alternativet att behålla förskolan skulle ha övervägts.

I underlaget redovisas befolkningsprognoser, men det står ingenting om byggnadsplaner eller ansökningar om bygglov. Det finner jag märkligt med tanke på att Norrtälje kommun numera arbetar med en översiktsplan där skola och förskola är en viktig del. Under mötet lämnas, efter fråga, information om planerad bostadsbebyggelse i västra Rimbo och efter mötet inhämtar jag information om att Riflex, som byggt och äger Vallby hage förskolas lokaler, har lämnat in ansökan om bygglov för ytterligare bostadsbebyggelse i området.

I underlaget redovisas inte huruvida det har gjorts något försök att förhandla ned hyran. Om Riflex har planer på att bygga fler bostäder i Vallby hage kunde det vara intressant för nämnden att behålla lokalerna för framtida ökade behov av platser och för Riflex att sänka hyran. Lokalerna är byggda för förskoleverksamhet och kan vara svåra att hyra ut till andra verksamheter.

Under nämndens sammanträde framkommer att Vallby hage förskolas lokaler redan är uppsagda och att förhandlingarna med facket redan är avklarade. Det är en konstig tågordning, som majoriteten är ansvarig för. Vi har en förvaltning som arbetar hårt och med stor integritet, men tyvärr har vi en politisk ledning som inte är intresserad av att sätta in enskilda frågor i ett större sammanhang.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel