Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De inre striderna blir för stora

Centerpartiet och Folkpartiet har stora likheter. Båda är socialliberala partier som ligger till höger om Socialdemokraterna och till vänster om Moderaterna. Båda har hamnat i skuggan av Moderaterna i alliansregeringen och ligger därför farligt nära riksdagens fyraprocentsspärr i många opinionsmätningar.

Annons

Därför är det inte konstigt att frågan om en sammanslagning mellan de båda partierna åter har väckts. Tidskriften Liberal debatt, som står Folkpartiet nära, ägnar till exempel hela sitt senaste nummer åt denna fråga under rubriken ”Centerliberalerna – Argument för ett nytt mittenparti”.

Grundtanken bakom en sammanslagning är dels att det inte behövs två socialliberala partier, dels att ett sammanslaget parti skulle bli starkare än vad de båda partierna är var och en för sig. Det ligger mycket i detta. ”Centerliberalerna” borde ha större chans att locka så kallade allmänborgerliga väljare än vad Folkpartiet och Centerpartiet gör i dag.

I alla fall i teorin. I praktiken skulle ”Centerliberalerna” få mycket stora problem.

Det största problemet är inte de politiska skillnaderna. De är ganska små, och även om partierna står långt ifrån varandra på en del områden, som kärnkraften, svenskt Natomedlemskap, jordbrukspolitik och regionalpolitik, så går dessa skillnader att leva med. Alla i ett parti behöver inte tycka lika i alla frågor.

Värre är det med partikulturen. Den skiljer sig totalt mellan partierna, så mycket att det är svårt att tro att det interna arbetet inom partiet skulle kunna fungera. Mycket talar för att de interna striderna skulle göra att ”Centerliberalerna” stötte bort väljare, inte lockade nya.

Partier är mycket svåra att slå samman. Det är ingen slump att den senaste lyckade partisammanslagningen i svensk politik ägde rum för 75 år sedan, då Frisinnade landsföreningen och Sveriges liberala parti gick samman och bildade Folkpartiet. Alla försök som gjorts sedan dess har misslyckats, till exempel 1970-talets försök att slå samman Centerpartiet och Folkpartiet och 1980-talets försök att slå samman Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Även om ”Centerliberalerna” är en bra idé i teorin, så är det därför ganska så meningslöst att försöka genomföra den i praktiken. Det är bättre att partiledningarna i Centerpartiet och Folkpartiet lägger sin kraft på att utveckla och profilera det egna partiets politik, för att på den vägen bryta dagens moderata dominans. Men samtidigt bör Centerpartiet och Folkpartiet satsa på ett utökat samarbete, och till exempel ta fram gemensamma förslag på de områden där partiernas politik har stora likheter. För även om en partisammanslagning inte skulle fungera, så är det dumt av de båda liberala partierna att inte bättre utnyttja att de ligger så nära varandra politiskt.

Annons