Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt hela E18 Stockholm-Norrtälje bli fyrfilig

Trafiksäkerheten längs våra vägar är en av viktigaste uppgifterna Trafikverket har tillsammans med landets regioner och kommuner. Risken för allvarliga trafikolyckor ökar naturligtvis i takt med den ökande trafikbelastningen – inte minst från bussar och de allt större och tyngre lastbilarna.

Anmäl text- och faktafel

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är kritiskt mot de allt vanligare 2+1-vägarna i Sverige. VTI föreslår flera åtgärder som behöver göras för att förbättra 2+1-vägarna. Nominellt sett minskar visserligen antalet trafikolyckor men dessa vägar skapar i stället flera nackdelar som sällan blir belysta. Bara genom Vallentuna har det skett 22 olyckor längs E18¸ som rapporterats till polisen och sjukvården, under de två senaste åren.

Utbyggnaden av E18 mellan Stockholm och Norrtälje har bedömts viktig för att de regionala utvecklingsmöjligheterna skall kunna tas tillvara i länets nordöstra delar, inte minst beroende på den ökande lastbilstrafiken till och från Norrtälje och Kapellskär, men även det ökande bostadsbyggandet i Stockholms norra förorter, i Norrtälje och också i Rimbo och inte minst i Brottby, med ökad bil- och busstrafik som följd.

Trafiksäkerheten ökar naturligtvis med två vägfiler i varje körriktning. Att bygga ut den nuvarande 2+1-vägen mellan trafikplats Rosenkälla norr om Ullnasjön och Roslagsstoppet-Söderhall, en sträcka på 18 kilometer, minskar naturligtvis olycksriskerna längs denna sträcka. Dagens bristande trafikkapacitet på sträckan gör att främst personbilsförare tar stora risker då de, från att ha kört några kilometer på en tvåfilsväg, skall tränga in sig i en fil.

Att biltrafiken på Norrtäljevägen har ökat kraftigt under de senaste decennierna är alla som dagligen kör denna väg väl medvetna om. Samtidigt vet de flesta att det inte finns obegränsade medel i statskassan att bygga infrastruktur för.

Låt Trafikverket i stället göra en "samhällsekonomisk kalkyl" – det vill säga en modell som inkluderar trafiksäkerheten och olycksfallsriskerna i trafiken och inte bara ser på de statsfinansiella utgifterna. Vid behov kan då vissa omprioriteringar behöva göras av den planerade utbyggnaden av infrastrukturen i den här delen av landet.

De fysiska kostnaderna för att bygga ut de 18 kilometrarna från tre till fyra filer är nästan försumbara i jämförelse med att bygga en helt ny väg. I huvudsak går E18 genom Roslagen genom ett slättlandskap.

Så kallade "bergskärningar" behöver dock göras på tre ställen längs vägen – de utsprängda bergmassorna kan dock komma väl till pass då vägen breddas. Vidare behöver två nya broar byggas längs den breddade vägen. Några kostnader för marklösen behöver dock inte bli aktuella om Trafikverket (Vägverket då vägen en gång planerades) var förutseende nog att köpa den mark som i framtiden skulle vara tillräcklig för en motorväg.

Ulf Redtzer, Sollentuna, en ofta sedd bilist på vägen till Norrtälje - "Roslagens pärla"

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel