Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt fler barn gå i de mindre skolorna

På barn- och utbildningsförvaltningens möte i Väddö folkhögskola den 18 september fick vi föräldrar i kommunens nordostliga delar veta att sju av områdets skolor förmodligen kommer att stängas.

Annons

Under frågestunden ville de inte prata regionalpolitik, men det här är i allra högsta grad en regionalpolitisk fråga.

I Norrtälje kommuns nya översiktsplan nämns att drygt två tredjedelar av kommuninvånarna bor på landsbygden och att det är där som befolkningsökningen främst sker. Det står också att skärgården är en viktig identitetsbärare för Norrtälje kommun och att förutsättningen för en levande skärgård är en livskraftig fastboende befolkning som har rimliga levnadsvillkor. ”Samordnade insatser” krävs för att skapa förutsättningar att bo i skärgården.

”Samordnade insatser.” Det borde ju innefatta barn- och utbildningsförvaltningen. Tittar man på kartan över Norrtälje kommun och över placeringen på de skolor som man vill behålla så kan man konstatera att det är väldigt långt från till exempel Arholma, Ellan och Blidö till dessa skolor. Det kallar inte jag rimliga levnadsvillkor.

Man sågar en hel grupp av kommunens invånare jäms med fotknölarna. Man stryper servicen för alla som bor ”för långt” från Norrtälje stad.

Norrtälje kommun börjar bli en miniversion av landet Sverige. Maktcentrum befinner sig ungefär en tredjedel upp från söder. Det ska satsas på områdena söder om maktcentrum som ligger bekvämt nära Europa eller Stockholm. De områden som befinner sig långt norr, öster och väster om maktcentrum tänker man inte satsa på.

Tillförordnade barn- och utbildningschefen Åse Modin säger att det handlar om rättvisa och att ”vi måste ge alla barn en likvärdig utbildning”. Och så tror man att det blir om man tvingar in alla barn i en stor skola.

Det är bara det att det inte stämmer. Många av barnen i de små skolorna kan tillgodogöra sig utbildningen just för att de går i en liten skola. De skulle aldrig lyckas i en stor klass. Det kallar inte jag för rättvisa. För att de här barnen ska lyckas klara skolgången i en stor skola skulle det krävas extra stora anpassningar av undervisningen, resurspersoner och kanske resor till någon resursenhet. Där ryker en stor del av den besparing man tror sig kunna göra.

Jag vet flera exempel på både skolbarn, förskolebarn och personal som flyttat från en av de större skolorna till en av de mindre för att de helt enkelt inte fungerade i den stora. Nu gör de det. Har man på barn- och utbildningsförvaltningen över huvud taget tittat på det här? Har man hört sig för bland lärarna, som känner barnen, på de berörda enheterna?

Och vad händer med förskolorna? Dem har man hoppat över i den här utredningen. Försvinner skolbarnen från de små skolorna så försvinner även fritids. På småskolorna sker det ett mycket nära samarbete mellan fritids och förskola. Läggs fritids ned finns ingen förutsättning kvar för förskolorna. Då måste även de stängas och förskolebarnen flyttas till andra förskolor. Vilka då?

Ytterligare en kvalitetsaspekt: Tittar man på avgångsbetygen för Norrsundsskolans nior de senaste åren så ser man en mycket tydlig trend. Barnen som kommer från de små skolorna har markant högre avgångsbetyg än genomsnittet.

Att elever i mindre klasser får högre betyg visar även en svensk undersökning av nationalekonom Björn Öckert och en amerikansk av Kreuger/Lindahl.

Skolan har krav på sig att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Tänk om samma krav fanns på de politiska besluten som styr den.

Ett av argumenten för att lägga ned de små skolorna är också att underhållet av fastigheterna är eftersatt. Det är kommunen själv som äger dem. Det är kommunen själv som har struntat i att sköta skolhusen.

Satsa i stället på de små skolorna, låt fler barn få tillgång till dem och avlasta de större skolorna, så kommer alla barn att lyckas bättre i skolan och Norrtälje kommun får sin eftertraktade kvalitetshöjning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons