Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lär av Kodak, Nokia och Facit

Digitaliseringen förändrar i snabb takt villkoren för Stockholms läns näringsliv. Vidareutbildning av personalen är i dag en avgörande fråga både för företagens konkurrenskraft och för anställningstryggheten. Företag i Stockholms län behöver avsätta mer tid och resurser till att kompetensutveckla sin personal.

Kodak, Nokia och Facit. Historien är full av exempel på framgångsrika företag som på kort tid sett utvecklingen springa ifrån dem så att de mer eller mindre förpassats till företagskyrkogården.

I dag utsätts företag i kanske högre grad än någonsin tidigare för ett förändringstryck i form av en allt snabbare digitalisering och globalisering. Detta gäller inte minst i finansbranschen som går i spetsen för utvecklingen.

Förändringarna skapar ett tryck på personalen som behöver uppdatera sina kunskaper för att följa med i utvecklingen. Arbetsuppgifter försvinner och nya skapas. Den utbildning de anställda har med sig in i arbetslivet får ett allt kortare bäst-före-datum.

Att bara satsa på att nyanställa personal med rätt kompetens är inte långsiktigt hållbart eftersom det redan i dag finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Fokus måste därför ligga på att underlätta för redan anställda att tillgodogöra sig den kompetens som krävs för nya arbetsuppgifter.

Frågan om kompetensutveckling är mer betydelsefull än någonsin tidigare även för de anställda. Din anställningstrygghet handlar nämligen i stor utsträckning om att ha uppdaterad kompetens. Den som sitter med utdaterade kunskaper riskerar att sitta löst till nästa gång företaget rationaliserar. Därför har kompetensutveckling snabbt seglat upp som en av de viktigaste frågorna för oss i fackföreningsrörelsen.

Finansförbundet har låtit opinionsinstitutet Novus göra en enkätundersökning bland 5 000 finansanställda. Två av tre finansanställda, 68 procent, uppger att den avsatta tiden för kompetensutveckling inte räcker till för att de ska känna sig uppdaterade i sin yrkesroll.

I Stockholms län svarade 69 procent av de tillfrågade att tiden inte räcker till. På riksnivå svarade knappt hälften att de saknar en plan för kompetensutveckling som tagits fram tillsammans med chefen.

Undersökningen gäller finansbranschen, men det mesta talar för att det ser ut på ett liknande sätt även i andra branscher. Finansförbundet kräver att arbetsgivarna anlägger ett mer strategiskt förhållningssätt till den egna personalens kompetensutveckling. Alla anställda ska ha en individuell plan för den egna kompetensutvecklingen och arbetsgivarna måste säkerställa att både och tid och ekonomiska medel avsätts för personalens vidareutbildning.

Företag och anställda har i dag ett gemensamt intresse av att satsa mer på kompetensutveckling. För företagen handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare och om den långsiktiga överlevnaden. För de anställda är det en fråga om grundläggande anställningstrygghet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel