Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lämna över fastigheterna till ö-föreningarna

Vi i Väddönavet vill med dessa rader stötta ett överlämnande av Singö skola och hembygdsgården på Björkö till föreningarna som sagt sig villiga att ta över dem. Vårt stöd gäller även de sätt som man sagt och säger sig kunna ta över fastigheterna på även ur ekonomiskt perspektiv.

Anmäl text- och faktafel

Följande rader visar Väddönavets syn på den del av kommunen som vi kallar Väddöbygden med en sträckning från Singö i norr till och med Arholma i söder. Där finns i dag också entusiaster som lägger oändligt med ideell tid på att hela området ska leva. Och det smittar. Även till yngre i både föreningar och företag av olika storlek.

Såväl tillsammans som genom egna initiativ genomförs en mängd evenemang som ger bygden liv även under det mörkare halvåret. Exemplen på sådana arrangemang är så många att inte ens enstaka exempel ryms här. Det gör heller inte en uppräkning av alla föreningar, företag och enskilda som skapar detta.

I Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsprogram framgår tydligt den politiska viljan att hela kommunen ska leva. Det mesta som man kan läsa där handlar om långsiktighet och några särskilda skiljaktigheter beroende på politisk tillhörighet finns inte.

De fina orden får inte stupa i motsättningar om hur de ska bli verklighet. Faktum är att man hela vägen från Singö och hela vägen ut på Arholma under lång tid varit i färd med vad som behöver göras och det arbetet fortsätter oförtrutet.

Hur vet man då i Väddöbygden vad som behövs på sikt och hur det kan göras? Ett enkelt svar är att man vill göra mer av det som erfarenhetsmässigt visat sig vara framgångsrikt. Men inte bara det, i möten har förslag och idéer nötts, blötts och fötts om hur man även kan förbättra det som gäller både bygden, dess invånare, besökare och därigenom, som effekt, även hela Norrtälje kommun.

I en så vidsträckt kommun som Norrtälje kan man heller inte ställa bygder emot varandra. Det är inte det bästa sättet att bevara de olika unika miljöer som varje ort bär på. Man behöver istället gödsla där det växer och om jordmånen är tunn i ett för övrigt viktigt område, får man nog gödsla lite mer där eller finna annan näring.

I flera svenska kommuner har man på många sätt givit bygderna möjligheter att skapa mötesplatser som är öppna för bygdebor, företagare och andra samarbetspartner. Om man höjer blicken ytterligare, visar europeiska studier vilka tre förutsättningar som bestämmer vilken typ av glesbygd som kan fortleva och utvecklas. Väddöbygden, med Norrtälje, Stockholm och Uppsala på gripbart avstånd, är ett exempel på just ett sådant område.

Väddönavet har fått del av kommunens utvecklingspengar och är i färd med att skapa en enkel mötesplats som primärt ska kunna uppfylla mötesbehov för hela Väddöbygden.

På Singö, i Grisslehamn och på Björkö har man sedan många decennier redan väletablerade, fungerande mötesplatser. De har varit självklara för invånarna och fyllts av bygdebor både kring kort- och långsiktiga spörsmål. Där finns även utmärkta grönytor för teater, lekar, spel och mängder av andra aktiviteter.

Singö skola och hembygdsgården på Björkö har en gång skapats av dem som levt där och sedan, utan kostnad, övergått i Norrtälje kommuns ägo. Det finns inget som hindrar att de platserna nu ges tillbaks till bygderna på ett sätt så att deras ursprungliga idé kan garanteras - att kunna brukas för olika ändamål av såväl boende som besökare.

Grundat på ovanstående rader ser vi fram emot att alla politiska företrädare, oavsett nuvarande eller tidigare politisk tillhörighet, ser möjligheterna, sträcker på ryggen, ser varandra förlåtande i ögonen och förhåller sig till den vilja som alla tyckts eniga om i landsbygds- och skärgårdsprogrammet. Om det inte går kan det vara en idé att ta ställning utifrån personlig övertygelse.

Hans-Åke Sperne, Väddönavets arbetsgrupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel