Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kvinnorna får betala priset

De kraftigt stigande sjuktalen har skapat stor oro. Sjukskrivningarna beräknas kosta 50 miljarder nästa år. När ESO, det vill säga nationalekonomernas expertgrupp, nyligen presenterade sin analys av sjukfrånvaron väckte det stor intresse. Gruppens analys är intressant, men jag hoppas att regeringen inte lyssnar till dess slutsatser och förslag.

Gruppen sjukfrånvarande utgörs till två tredjedelar av kvinnor och av den gruppen är närmare två tredjedelar sjukskrivna med diagnoser som depression, stressyndrom och kronisk värk, det vill säga de har samband med stress. Om man läser ESO:s rapport noga och tolkar dess påstådda vetenskapliga sanningar, ser man att ESO hävdar att kvinnor är sjukfrånvarande därför att de tror att de är sjuka och att deras sjukskrivningar inte har något samband med dålig arbetsmiljö.

ESO säger att det i stället saknas incitament att överge sjukrollen. Gruppens slutsats är att vi helst inte ska tillåta kvinnorna (och sjuka män) att vara sjukskrivna mer än ett år eller så, och att läkare som sjukskriver för mycket ska klämmas åt och arbetsgivare ska bestraffas för att de inte ser till att få tillbaks de sjukfrånvarande i arbete. Nationalekonomerna saknar dock kunskap om sjukvård och rehabilitering.

Vi som arbetat i företagshälsovård eller på stressrehab vet att den höga sjukfrånvaron och svårigheter i rehabiliteringen är kopplad till vissa enheter, som utmärks av kombinationen dålig arbetsledning, otydliga mål och bristande inflytande på arbetet. Vi vet att de som blivit sjuka av stress oftast arbetar i människovårdande yrken som äldreomsorg, skola, förskola och socialtjänst.

Vi vet att de

t oftast handlar om kvinnor, som har dåligt betalt, har deltidsarbeten och drivs av inre övertygelser att andras behov är viktigare än deras egna och därför dubbelarbetar. De som drabbas av stressjukdomar är framför allt de som jobbar på dåliga arbetsplatser.

Ska vi kunna sänka sjuktalen inom de närmaste åren bör vi identifiera de arbetsplatser som har mycket hög sjukfrånvaro och bristande jämställdhet. Det är en alldeles riktig åtgärd att låta Försäkringskassan bidra i detta arbete genom att anmäla till Arbetsmiljöverket, men för de kommunala arbetsplatserna ska omvägen via en statlig myndighet inte behövas. Alla enheter med avvikande sjuktal borde få aktiva åtgärder och professionell hjälp med arbetsgivardialoger och analyser.

Kanske är det dags att återinföra subventioner till företagshälsovården? Kanske är det dags att äntligen se till att stressrehab får möjlighet att utvecklas? Kanske är det dags att äntligen prioritera primärvården och det förebyggande arbetet?

De som arbetar i förskolor och skolor behöver få en vettig arbetsmiljö. Hemtjänstpersonal borde få slippa detaljstyrning av arbetet och kontinuiteten mellan vårdtagare och personal borde få vara styrande.

Det krävs också omgående en minskning av den administrativa bördan. Alla som vill borde ges möjligheter till heltidsarbete och en rimlig lön för att minska stressen i att alltid vara till hands och kanske tvingas till att ha dubbla jobb.

Riktade konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, förbättrad jämställdhet och ökade möjligheter att påverka det egna arbetet kommer att behövas. De offentliga arbetsgivarna borde gå i täten och inte rapportera sämst resultat.

Försäkringskassan har en mycket viktig uppgift och den kräver tätare uppföljning, mer långsiktigt arbete och ökad kompetens hos handläggarna. All erfarenhet hittills visar att utförsäkringarna bara flyttade kostnaden någon annan stans och de som återgick i jobb den vägen var mycket få. Ökad effektivitet genom konkurrensutsättning har uppenbarligen också ett högt pris när det gäller vård och skola.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel