Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krafttag krävs kring VA-problem i norra delarna av kommunen

Annons

När kommunfullmäktige återupptar arbetet efter sommaren kommer man att klubba igenom en VA-strategi för Norrtälje kommun. Det är ett kortfattat, begripligt och innehållsrikt dokument som vi i Socialdemokraterna välkomnar. Det anger ett klart och tydligt mål: alla kommuninvånare ska ha tillgång till goda VA-tjänster. Samtidigt så väjer inte kommunen i sitt bakomliggande översiktsarbete för de utmaningar som framförallt kommunens norra delar, och delar av skärgården, står inför. För samtidigt som situationen i de södra delarna av kommunen är bättre, så står de norra delarna av kommunen inför stora problem med vattenförsörjning och avloppsrening.

Anmäl text- och faktafel

Hallstaviks vattenverk, som även försörjer Älmsta, tar exempelvis sitt råvatten från Skeboån – som inte har bästa kvalitet. Detta har invånarna tidigare fått erfara. Vattenverket måste komma tillrätta med höga halter av bakterier, kemiska ämnen och sommartid även problemet med hög vattentemperatur. Vattenverket är ett av Sveriges mest komplicerade, men det tycks inte räcka.

I Herräng står man också inför utmaningar. Här försörjs man av vatten ur Erknäsgruvan och Spatgruvan, men bottenvattnet i gruvhålen är inte tjänligt – utan man utnyttjar bara det lager av färskvatten som ligger högst upp. Vattnet räcker inte till, vilket visar sig i intrång av saltvatten i gruvhålen och stora problem under sommarmånaderna. Om saltvatteninträngningen fortsätter riskerar problemen att bli akuta.

Och akuta problem har redan uppstått i Grisslehamn med sin stora sommarbefolkning. Planer finns för att bygga ett avsaltningsverk för havsvatten, men processen kan ta år – och till dess får Grisslehamnsborna klara sig med provisorier.

Men det är inte bara vattentillgången som är ett problem i de norra delarna av kommunen, utan även avloppssystemen. I synnerhet de små reningsverken, som t.ex. i Herräng, Älmsta och Nysättra, är uråldriga och i stort behov av renovering. Dessutom tillkommer de många enskilda avlopp som inte fyller kraven på tillfredsställande rening. Faktum är att Norrtälje inte uppfyller de nationella målen om tillfredsställande miljöstatus för många av våra vattendrag, och vi bidrar inte i den grad vi borde i arbetet med att minska näringstillflödet till Östersjön, ett av världens mest övergödnings- och föroreningsbelastade hav. Tillkommer krav från nationella eller internationella instanser kan det tvinga kommunen till snabba och mycket kostsamma åtgärder.

Sammantaget står vi alltså inför stora utmaningar både på vattenrenings- och avloppssidan. Under hösten ska VA-strategin och det bakomliggande översiktsarbetet ligga till grund för en detaljerad VA-plan. Här önskar vi från Socialdemokraterna att målet ska vara att prioritera de norra kommundelarna, och ta fram ett robust och miljömässigt hållbart VA-system. Det är en förutsättning för en fortsatt gynnsam utveckling i hela kommunen. Inte minst är det viktigt att man finner lösningar på de problematiska enskilda avloppen – och det är viktigt att dessa lösningar inte är alltför kostsamma för invånarna.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför utrett hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras, och utredningen öppnar för att mindre, lokala lösningar som även är miljö- och hälsovänliga kan vara ett fullgott alternativ till kommunalt VA. Det här är högst önskvärda regelförändringar och alldeles nödvändiga för att hela kommunen ska ha goda och likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Investeringar i vattenreningsverk och avloppssystem är inte beslut som vinner val. Det är inte uppseendeväckande och inte rubrikskapande. Men det är livsnödvändigt. VA-systemen är grundbultar i samhället som måste fungera, och lika viktiga för invånarnas hälsa som för miljöns välbefinnande. Vi socialdemokraterna kommer att göra vad vi kan för att åstadkomma ett robust och hållbart VA-system för de problemtyngda norra kommundelarna. Vi välkomnar övriga partier att göra samma prioritering.

Olle Jansson (S), oppositionsråd

Sverker Nyman (S), andre vice ordförande i teknik- och klimatnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel