Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Kommunen uppfyller inte skollagen"

Debatten om skolbiblioteken fortsätter. Nu anmäls kommunen till Skolinpektionen. – Man uppfyller inte skollagen, säger Jakob Jakobsson, Bibliotekens vänner.

Annons

Jakob Jakobsson är starkt kritisk till hur kommunen hanterar sina skolbibliotek. Nyligen tog han upp frågan i en vasst formulerad debattartikel i NT. Nu går han vidare och anmäler kommunen till Skolinspektionen.

– Det finns all anledning att vara kritisk, säger Jakob Jakobsson, som är ordförande i Bibliotekens vänner.

– I det stora hela är kommunen långt ifrån att uppfylla det som står i skollagen, fortsätter han.

Det har snart gått tre år sedan en ny skollag trädde i kraft. Där anges att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Frågan är hur den formuleringen ska tolkas. I dag har en del av kommuens skolor egna bibliotek, andra använder sig av folkbiblioteken eller bokbussen. Det räcker inte, enligt Jakob Jakobsson.

– Man förväxlar skolbibliotek med folkbibliotek och bokbuss, men där finns inte ett utbud som är anpassat till skolorna.

– Om man lika gärna kan använda folkbibliotek behövs ingen skollag, fortsätter han.

Barn- och skolkontoret har en annan uppfattning.

– Enligt vår bedömning uppfyller vi skollagens krav, säger Britt-Marie Friberg, samordnare på barn- och skolkontoret, med ansvar för skolbiblioteken.

Hon menar att skollagen uppfylls i och med att besöken på folkbibliotek och bokbuss kompletteras med bland annat digitala satsningar på skolorna. Uppfattningarna om hur lagen ska tolkas går isär. NT bollar den vidare till kommunens bibliotekschef Per Ahlin.

Anser du att kommunen uppfyller skollagens krav?

– Nej, det gör jag inte, utifrån det jag vet, svarar han.

Frågan har diskuterats sedan den nya skollagen trädde i kraft. I dag finns en projektgrupp med Britt-Marie Friberg, grundskolechefen Magnus Persson och tre rektorer som arbetar med att ta fram lösningar. Magnus Persson hänvisar till att ansvaret ligger på rektorerna.

– I skolpengen ingår ansvar för skolbibliotek.

– Skolbibliotek kan vara en viktig del i skolans arbete, men rektorerna prioriterar att få till grunderna i skolan först.

Fungerar inte grunderna?

– Vi behöver bli bättre, måluppfyllelsen är olika i de olika skolorna.

Nu är planen att ta fram en definition över vad ett skolbibliotek är och hur lösningarna kan se ut.

– Man kan tycka att det går långsamt, men ambitionen är att komma i mål 2014, säger Magnus Persson.

Skolbibliotek

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft. Där sägs att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Ansvaret ligger på skolorna.

Enligt Skolinspektionen innebär det att bibliotek ska finnas i den egna skolans lokaler eller i anslutning till den, att biblioteket används kontinuerligt, att det innehåller både böcker, informationsteknik och andra medier, samt att det har både fack- och skönlitteratur.

Norrtälje kommun har ett nätverk med skolornas lärarbibliotekarier, det leds av Britt-Marie Friberg.

Dessutom finns en projektgrupp som arbetar med skolbiblioteksfrågor. Där ingår Britt-Marie Friberg, Magnus Persson och tre rektorer.

Förvaltningscheferna har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till samarbete mellan skolorna och folkbiblioteken.