Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

IPCC:s rapporter går inte att lita på

När skillnaden mellan datormodellernas förutsägelser om den globala temperaturutvecklingen och faktiska observationer ökar säger sig IPCC vara alltmer säker på sina framtidsprojiceringar. Detta verkar minst sagt egendomligt.

IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) hypotes om den antropogena (människoorsakade) koldioxidens dominerande verkan på klimatet är fortfarande obevisad och med all sannolikhet överdriven. Att det existerar en växthuseffekt är dock okontroversiellt. Om man tillför koldioxid eller metan till atmosfären blir jorden varmare. Det är denna naturliga växthuseffekt som är helt nödvändig för liv på jorden. Utan den hade jordens medeltemperatur varit cirka 30 grader lägre än i dag.

Växthuseffekten som ett fysikaliskt fenomen är därför ingen tvistefråga. I stället handlar det om nettoeffekten av en ökning av koldioxidhalten när man tar med andra bidragande eller motverkande faktorer i beräkningarna, det vill säga negativa och positiva återkopplingar.

Under 1900-talet ökade den uppmätta medeltemperaturen på jordklotet med cirka 0,7 ºC. Sedan 17 år tillbaka har däremot ingen signifikant temperaturökning uppmätts. 1997-1998 hade vi en topp i den globala medeltemperaturen sannolikt förorsakad av variation i mönstret av varma havsströmmar, den så kallade El Nino-effekten, vilken är allmänt accepterad.

Under 2000-talet har förutsägelserna blivit mer och mer fel för varje år samtidigt som atmosfärens koldioxidhalt fortsatt att öka. Mot den bakgrunden ter det sig märkligt att IPCC anger att säkerheten i framtidsprojiceringarna ökat. 2001 var överskattningen ungefär 0,4 ºC och då var man 66 procent säker. 2007 var motsvarande siffror 0,6 ºC och säkerheten 90 procent. 2013, i den senaste rapporten, var överskattningen ungefär 0,73 ºC och säkerheten hade då ökat till 95 procent!

I sammanfattningsrapporter och pressmeddelanden från IPCC har uttryck som ”med x procents säkerhet” en mycket tunn matematisk innebörd. Vad det handlar om är i bästa fall expertbedömningar som godtyckligt översatts till siffervärden. Det uppenbara motivet är att förstärka skenet av vetenskaplighet hos rapporten.

Klimatvetenskapen är ännu i sin linda och det komplexa sambandet mellan en ökande koldioxidhalt och den globala uppvärmningen är endast delvis känd. Vi vet inte hur stor uppvärmningen skulle bli vid en dubblering av atmosfärens koldioxidhalt, det mått som benämns ”klimatkänsligheten”. IPCC har i sin senaste rapport angett den till 1,5-4,5 ºC. Så höga värden stöds dock inte av observationer.

Inget tyder på att mer koldioxid kan påverka klimatet så mycket att det märks och ”överröstar” de naturliga interna klimatförändringarna. Likväl har IPCC iklätt sig rollen att övertyga världen om att det pågår en farlig klimatförändring som huvudsakligen beror på antropogena utsläpp av koldioxid.

Budskapet bär mer prägel av politik och skuldbeläggande än vetenskap. I stället för att söka svar på vetenskapliga frågeställningar om det ogripbara och kaotiska klimatet klamrar man sig fast vid koldioxidhypotesen och extrapolerar den globala klimatutvecklingen med hjälp av datormodeller som visar mer och mer fel i jämförelse med observerad verklighet. Man behöver inte vara klimatexpert för att konstatera att det inte stämmer.

Man kan också fråga sig varför inte IPCC i självrannsakelse börjar fundera över detta. Politiseringen av vetenskapen är på sikt ödeläggande för det kreativa tänkandet.

Eftersom datorsimuleringarna hittills inte visat någon överensstämmelse med verkliga observationer måste IPCC:s framtidsprojiceringar mera ses som tro och gissningar än vetande.

Det som refereras i media och i den politiska retoriken ger helt enkelt ett falskt intryck av tillförlitlighet. Jag uppmanar media till mer objektiv granskning av klimatrapporterna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel