Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höj ambitionen i landsbygds- och skärgårdsplanen

Annons

Vänsterpartiet står inte bakom den handlingsplan för landsbygd och skärgård kommunfullmäktige beslutade 3:e juni i år. Planen är inte tillräckligt bra och tydlig.

Anmäl text- och faktafel

Så vi yrkade återremiss (gör om och kom med ett bättre underlag!) på det bristfälliga förslaget, och vi reserverade oss mot att kommunfullmäktiges beslutade att inte skicka handlingsplanen på återremiss. Därmed deltog vi inte heller i beslutet om att anta handlingsplanen.

Anledningen till att vi ville återremittera var följande:

Vänsterpartiet stod bakom beslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan om att antaga ”Norrtälje kommuns landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram”. Och vi står fortfarande bakom det beslutet.

Den nu beslutade handlingsplanen bygger på detta program och det innehåller många bra skrivningar. Men det finns flera formuleringar som Vänsterpartiet inte kan stå bakom. Handlingsplanen innehåller dessutom alldeles för luddiga och otillräckliga skrivningar. Dessa skrivningar borde ha förtydligats.

Då resultatet vad gäller byggnationen av gång- och cykelvägar är rätt magert ville vi att handlingsplanen skulle kompletteras med vilka gång- och cykelvägar som har byggts, hur mycket av anslaget på 21 miljoner kronor som förbrukats samt en analys av detta.

De kommunala ambitionerna vad gäller bredband och telefoni åt alla är alldeles för låga i handlingsplanen. Vi ville höja ambitionsnivån. Kommunen måste på allvar ta sitt ansvar och med kraft arbeta för att alla har bredband och fungerande telefoni. Dokumentet skriver dock inget konkret om hur man kan komma vidare ur de problematiska situationer kommunens invånare, främst på landsbygden, hamnat i.

Vad gäller hyresrätter hänvisas till bostadsförsörjningsstrategin. Det är bra att man vill bygga hyresrätter, men det är otydligt vad detta innebär konkret.

Konsekvenser av fler småskaliga avloppsanläggningar belyses inte. Handlingsplanen borde ha fastställt att slammet ska tas om hand på ett acceptabelt sätt, samt påtala att en analys om vad detta innebär för kommunens reningsverk ska finnas.

Kommunen måste ta sitt ansvar för väl fungerande kultur och fritid för landsbygdens unga. Men vad gäller ungdomsaktiviteter hänvisas i handlingsplanen till en ”kultur- och fritidscheck”. Detta har slående likheter med andra marknadsanpassade insatser som skolpeng, barnomsorgspeng, vårdvalet etcetera. Dessa marknadsmodeller har mycket kraftigt bidragit till utarmningen av servicen på landsbygden.

Vänsterpartiet vill inte att även aktiviteter för landsbygdens unga utarmas och begränsas genom att genomföra marknadsmodeller såsom ”kultur- och fritidscheck”. Vi vill förstärka kommunens ansvar för en väl fungerande kultur och fritid för landsbygdens unga.

Britt-Mari Bardon (V), ledamot i kommunfullmäktige

Per Claesson (V), ledamot i kommunfullmäktige

Ola Nordstrand (V), ledamot i kommunfullmäktige

Jessica Hilwëyn (V), ersättare i kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel