Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högre fastighetsavgift för fritidsboende löser många problem

Annons

I dessa dagar pratas och skrivs det mycket om skillnaderna mellan stad och land. Alla tycks överens om att skillnaderna är ett problem. I förlängningen kan de leda till avfolkning och försämrad service. Det finns skäl att fundera över vad som kan göras för att överbrygga den klyfta som uppstått.

Anmäl text- och faktafel

Vi som bor på landsbygden är beroende av de som bor i staden. Samtidigt är de beroende av oss. I Väddöbygden skulle vi inte ha den utmärkta kommersiella service, som vi har, om det inte vore för alla utsocknes som vistas allt längre tid i sina fritidshus. Inte heller skulle våra hantverkare ha så mycket att göra. De stressade storstadsmänniskorna å sin sida skulle knappast kunna ta sin tillflykt hit för att ”ladda batterierna”, om inte vi, som bor här, såg till att landsbygden fortsätter att leva med allt vad det innebär.

Vi behöver varandra, men relationen är inte problemfri. Efterfrågan på fritidsfastigheter i våra trakter trissar upp priserna så till den grad att de fastboende, som utgör förutsättningen för en levande landsbygd, inte har råd att bo kvar i de attraktiva lägena. De stigande priserna utgör dessutom ett effektivt hinder för unga människor och barnfamiljer att etablera sig här, vilket på sikt är ytterst allvarligt. Störst är problemen i skärgården, där priserna är högst.

För några år sedan ersattes fastighetsskatten för bebodda fastigheter av den ibland betydligt lägre fastighetsavgiften. Den åtgärden gynnade framförallt de välbeställda – de som satt på dyra och exklusiva fastigheter. Men den gjorde det också lättare för många fastboende att bo kvar. Den här förändringen har dock inte dämpat prisstegringarna. Tvärtom kan förändringen ha gett priserna ytterligare en skjuts uppåt. Det behövs uppenbarligen andra åtgärder för att behålla en levande landsbygd.

Många av de storstadsbor, som har sina sommarställen i Roslagen, bor mer eller mindre permanent i sina fritidshus. Ofta behåller de den bostad där de tidigare bodde eller byter den mot en mindre i samma område. Härigenom kan de fortsätta att vara skrivna i sin tidigare hemkommun, där skatten som regel är lägre. Samtidigt utnyttjar de, när behov uppstår, de välfärdstjänster som Norrtälje kommun tillhandahåller. Det här är också ett problem.

Det finns ett enkelt och smidigt sätt att på en och samma gång komma till rätta med de problem, som jag beskrivit ovan. Lösningen heter differentierad fastighetsavgift. Om man som fastboende betalade en låg fastighetsavgift, samtidigt som de fritidsboende betalade en betydligt högre fastighetsavgift baserad på fastighetens taxeringsvärde, så skulle detta snabbt ha en dämpande effekt på fastighetspriserna. För många av de som idag är skrivna på adresser i Stockholm, Danderyd, Täby med flera orter skulle det, förutsatt att skillnaden i fastighetsavgift är tillräckligt stor, bli ekonomiskt fördelaktigt att i stället skriva sig i Norrtälje kommun.

Den här reformen skulle dämpa prisökningarna på attraktiva fastigheter, underlätta för permanentboende att bo kvar i attraktiva lägen, förbättra förutsättningarna för unga att etablera sig i skärgården och samtidigt ge nya skatteinkomster till vår kommun.

Heureka!

Rune Karlsson, Husinge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons