Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höga positiva förväntningar behövs i skolan

Gun Svensson skriver i en replik till mitt debattinlägg i Norrtelje Tidning om frånvaro i skolan att "en elev stannar inte hemma utan orsak".

Liberal skolpolitik vilar på god vetenskaplig grund och handlar om höga positiva förväntningar, inte om skuldbeläggande. Det handlar om höga positiva förväntningar på elever, men också på lärare, rektorer, föräldrar, elevhälsan, förvaltningen och självklart också på oss själva som politiska företrädare i barn- och skolnämnden.

Ska vi lyckas höja kunskapsresultaten i Norrtälje kommun måste vi ha höga positiva förväntningar. Då duger det inte att vi har skolor där mer än var fjärde elev har problematisk skolfrånvaro. Vi kan bättre än så och tar vi i inte tag i den stora skolfrånvaron är det framförallt barnen vi sviker.

Lika lite som Liberalernas skolpolitik handlar om att lägga skulden på någon, lika lite handlar kommunens nya handlingsplan för att motverka problematisk skolfrånvaro om att lägga skulden på någon enskild individ. Det handlar istället om att identifiera ett problem och att sedan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet så tidigt som möjligt och i bred samverkan mellan olika parter: skolan, eleven, föräldrarna, elevhälsan, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är inte skolans ansvar att lösa alla problem, men det är skolans ansvar att upptäcka och utreda alla signaler på att eleven inte mår bra, och om det behövs ta hjälp av andra, såsom socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Ska vi komma till rätta med den omfattande skolfrånvaron behöver vi tydliga och kända rutiner för frånvarorapportering. Bara det att registrera frånvaro och reagera på den, minskar frånvaron. Det ger en signal om att elevens närvaro är viktigt. Detta ska dock bara ses som ett exempel på flera åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med den omfattande skolfrånvaron.

Det kan också handla om preventiva åtgärder som att agera och reagera på ströfrånvaro, god schemaläggning utan håltimmar, att ge rätt anpassningar vid funktionsnedsättning, aktivt arbeta mot mobbning, erbjuda en god arbetsmiljö för både personal och elever, sprida kunskap om psykisk ohälsa, ge stöd till föräldrar samt att samarbeta med socialtjänsten för att motverka otrygga hemmamiljöer. Ofta finns det inte bara en förklaring till att den problematiska skolfrånvaron uppstår, utan flera olika faktorer som ömsesidigt påverkar varandra.

När problemet väl uppstått handlar det om att vidta andra åtgärder, för att successivt få tillbaka eleven till skolan. Vad det är beror mycket på vad som orsakat frånvaron. Det finns lika många orsaker till problematisk skolfrånvaro som det finns elever. Det säger sig självt att det därför inte går att lägga ansvaret för detta på någon enskild och att lösningarna måste involvera flera.

Liberal skolpolitik handlar alltså om att ha höga positiva förväntningar, att våga se problemen och att våga ta tag i problemen – tillsammans med eleven, föräldrar, elevhälsan, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel