Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höga halter av arsenik i dike: "Det är inte dödligt"

Kommunen har uppmätt förhöjda halter av arsenik vid den gamla tippen i Fågelsången. Men tillförordnade renhållningschefen Jan Paymer tonar ner riskerna för allmänheten.
– Det är inte dödligt eller farligt att vistas i området, säger han.

De förhöjda halterna av arsenik har påträffats i dikets bottensand. Enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Åsa Szabad ligger de på 147 milligram arsenik per kilo bottensand, när gränsvärdet för mindre känslig mark ligger på 25 milligram.

– Det som gjorde att vi reagerade var att det här diket kan bli torrlagt, och då är det lättare för barn och husdjur att få i sig, säger Åsa Szabad.

Barn och husdjur är också i fokus för det informationsmaterial som kommunen har satt upp i form av skyltar upp kring den gamla avfallsdeponin, och även publicerat på sin webbsida. Små barn är känsligare för arsenik, och löper också större risk att få det i sig när de smakar på sand och lera. Även hundar skulle kunna få sand från dikesbotten på pälsen och sedan slicka av.

– Det är inte dödligt eller farligt att vistas i området där arsenik har påträffats. Men man bör inte få i sig materialet från marken. Om man får i sig större mängder kan man få kräkningar och diarréer, säger Jan Paymer.

Avfallsdeponin i Fågelsången var i bruk från 1951 till 1972 och användes både för hushållsavfall och industriavfall.

Det finns ett kontrollprogram för tippen som innefattar årliga mätningar av lakvatten, just för att förhindra att föroreningar sprids, och något onormalt har inte påträffats där, enligt Jan Paymer.

Det aktuella diket ligger ungefär sex meter från gångvägen intill Harsjövägen, innan den gör en tvär sväng österut.

– Det är inte farligt att gå förbi på vägen, men man behöver inte ströva precis i området där vi har upptäcktarsenik, säger Jan Paymer.

Kommunen är redan i gång med en ny mätning för att försöka avgöra hur stort området med förhöjda arsenikhalter är. Svar väntas under onsdagen och kommunen ska fortlöpande uppdatera sin information.

– Vi får se vad analysresultatet säger och först därefter ta beslut om vad vi ska göra. Gräva bort eller täcka över kan vara ett alternativ. Någon åtgärd som gör att det inte är åtkomligt, säger Jan Paymer.

Fakta: Arsenik

Arsenik är ett grundämne som både återfinns naturligt i berggrunden och dels som ett resultat av föroreningar. Ämnet är både akut giftigt och skadligt på lång sikt för människor och djur, bland annat kan det ge cancer och leverskador.

Enligt Livsmedelsverkets risktermometer är farorna med arsenik dock generellt sett måttliga i Sverige, med tanke på de ganska små mängder som man kan utsättas för här.