Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Har Norrtälje kommun och Region Stockholm gett upp om järnvägsförbindelse till Rimbo?

Trafikverkets förslag för nya väg 77 riskerar att försvåra för Rimbos framtida utveckling. Varför är Norrtälje kommun och Trafikförvaltningen i Region Stockholm så undfallande i denna fråga? Har man gett upp planen för en återuppbyggnad av järnvägen till Rimbo?

Anmäl text- och faktafel

Den nya vägen kommer att leda till snabbare och säkrare kommunikationer från Norrtälje västerut och minska den tunga trafiken från Kapellskär som går tvärs igenom Rimbo. Avsevärda medel kommer att satsas i projektet som ger en chans till stora förbättringar. Detta förutsätter dock en plan för hur trafiken genom tätorten ska lösas i sin helhet.

Väg 280 från Stockholm och norrut bidrar lika mycket till trafiken genom Rimbo som väg 77. Lösningen för väg 77 måste möjliggöra en framtida förläggning av väg 280 utanför Rimbo centrum samt goda lösningar för pendlingsparkeringar och kollektivtrafik. Trafikverket tar inte hänsyn till något av detta i sitt förslag.

Man måste även bestämma sig för om man vill återuppbygga järnvägen från Kårsta till Rimbo. Nuvarande förslag för väg 77 inbegriper en rondell tvärs över den nedlagda delen av Roslagsbanan strax söder om Rimbo vilket medför en betydande försämring av möjligheterna att återuppta järnvägsförbindelsen.

Den gamla banvallen har allt sedan järnvägen revs bevarats för eventuell återuppbyggnad. Kring 1990 fann Vägverket att viadukten för väg 280 över banvallen i Rö var i så dåligt skick att den måste rivas. Den enkla lösningen att fylla igen banvallen ledde till så starka invändningar från Norrtälje kommun och SL att man i stället var tvungen att bygga en ny bro. SL anförde till exempel i ett remissvar att “Landstinget har beslutat att Roslagsbanans del mellan Kårsta och Rimbo ska byggas ut och åter tas i trafik i den gamla sträckningen vid mitten av 1990-talet. Ombyggnaden av väg 280 måste därför utföras så att hinder för järnvägstrafiken ej skapas.”

Med den pågående upprustningen av Roslagsbanan och den i Sverigeförhandlingen överenskomna förlängningen till T-centralen blir en järnvägsförbindelse betydligt mer konkurrenskraftig. Trafikförvaltningen förutser i en studie från 2014 restider ner mot 50 minuter till Stockholm samt att 4000 nya bostäder skulle kunna byggas om järnvägen återupptas.

Trots att järnvägsreservatet finns kvar i den fördjupade översiktsplanen från 2010 så är kommunens och regionens svar till Trafikverket om väg 77 i denna fråga nu betydligt vagare och till intet förpliktigande. Trafikförvaltningen har under ett möte under 2014 angett att det är "vid ett vägalternativ ... söder om Rimbo viktigt att säkerställa korsning med järnväg". Kommunen har i ett yttrande från 2015 skrivit att "de södra alternativen är potentiellt försvårande av Roslagsbanans framtida dragning”. Trafikverkets projektledning har även i enskilda samtal hävdat att man skickat brev till Trafikförvaltningen angående denna fråga utan att ha fått något svar. På ett samrådsmöte har Trafikverket därför svarat att de “inte förändrat utformningen utifrån detta eftersom det inte finns några beslut fattade i frågan, studierna är i ett väldigt tidigt skede och det finns inga detaljerade förslag framme kring en eventuell framtida förlängning av Roslagsbanan”.

Kommunen och Trafikförvaltningen måste bli betydligt tydligare med hur de vill att trafiklösningarna kring Rimbo ska se ut med hänsyn till väg 280 och Roslagsbanan. Trafikverket förväntar sig svar nu i september på frågor som är helt avgörande för hur Rimbo ska utvecklas i framtiden.

Klas Wallenius, fastighetsägare i Rimbo

Gunnar Bark, fastighetsägare i Rimbo

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel