Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här kan byggas en ny stadsdel

Bristen på bostäder, särskilt hyresrätter, är enorm i Storstockholms närhet. Då kan det vara bra att veta att det finns gott om mark i Norrtälje stads absoluta närhet.

Inte så många Norrtäljebor har hört talas om platser som Lommarsundet, Nordronaberget, Nordrona gård, Höga backen, Skansberget, Storberget och Lommarskogen. Klingar inte namnen som om de tagits ur någon av historiens berättelser? Ändå ligger dessa platser alldeles intill Norrtälje stad i Esplanadens förlängning och strax väster om Västra vägen.

Nordrona gård hette området långt innan Lv 3 tog platsen i anspråk i början av 1950-talet. Under den tid då militären ägde Nordrona var det här ett övningsområde nära förläggningarna. Fortfarande är stora delar av marken orörd och jungfrulig trots regementets alla byggnader. Det begränsas i öster av gamla regementsområdet, i norr av sjön Lommaren och i väster av ett berg ned mot Lommar-sundet – Kyrksjöns utlopp i Lommaren. I söder begränsas Nordrona av motorvägen E18.

Området bär spår av en hel del fornlämningar. Till och med resterna av en fornborg finns i området. Runt den gamla Nordrona gård minner tidigare hävdad åker och äng, i dag mer eller mindre igenvuxen, om det jordbruk som en gång bedrevs här.

Nordronaberget är ungefär 50 meter över havet och en bebyggelse där uppe skulle få en fantastisk vy över Lommaren och hela Norrtälje stad inklusive Norrtäljeviken och inloppet till hamnen. Övriga områden bjuder på varierande markförhållanden med berg mot Lommaren och Lommarsundet. Mellan bergen erbjuder den gamla jordbruksmarken andra kvaliteter. I dessa skyddade lägen är det snarare intimiteten som ska tas till vara för att åstadkomma en bra boendemiljö.

Att skapa en helt ny stadsdel av Nordrona är för närvarande det mest självklara projektet för byggande i centralt läge i Norrtälje. Varken ägandefrågor eller markförhållanden lägger hinder i vägen. Hela regementsområdet köptes av kommunen för en mycket låg summa när militären lämnade området. Markkostnaden kan därför närmast betraktas som försumbar. Arbetet med att ta fram en detaljplan för området förenklas också av att kommunen äger all mark i området.

Området bör kunna bebyggas med hus och lägenheter med olika upplåtelseformer – i första hand hyresrätt och kooperativ hyresrätt. Markanvisningarna ska naturligtvis gå till de företag som bygger till lägsta hyran. Tanken är också att kommunen erbjuder planarbete, vägar till området, va-anslutning till självkostnadspris samt att marken upplåts med tomträtt till lägsta tänkbara tomträttsavgäld.

Med ett Nordrona, bebyggt utifrån detta koncept, har Norrtälje stad fått den komplettering av bostadsbeståndet i rimliga kostnadslägen, som är en förutsättning för en snabb och positiv utveckling av staden. Nordrona har förutsättning att bli Mellansveriges mest spännande bostadsbyggnadsprojekt både vad gäller natur, närhet till staden och en helt ny prisnivå långt under dagens spekulationsmarknad.

Som den intresserade kan se har tankarna på markens användning inte någon lång väg från planarbete till produktion av bostäder. Kvartersnamnen kan redan nu ses i detta inläggs inledning.

Detta är fakta: Det går att bygga många bostäder och bygga till rimliga priser på Nordrona, om viljan finns.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel