Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hantering av strandskydd kritiseras

Regeringen konstaterar att de strandskyddslagar som trädde i kraft 2009 och 2010 har inte uppfyllt sitt syfte.

Annons

Det har blivit svårare att bygga nytt i attraktiva skärgårdsområden, konstateras i en ny utvärdering av strandskyddet. Längs mindre sjöar och vattendrag ska det däremot bli lättare att få dispens, om Boverket och Naturvårdsverket får som de vill.

– Vi är oroade över hur kommunen hanterar strandskyddet. Politikerna är fartblinda och vill hellre exploatera än värna miljön i känsliga lägen, säger Per Bengtson, ordförande i Roslagens Naturskyddsförening.

De nya strandskyddsreglerna som trädde i kraft under 2009 och 2010 tycks inte ha fyllt sitt syfte och verkar tillämpas på olika sätt runtom i landet. Det konstaterade regeringen i sin budgetproposition 2012, och gav därför Boverket och Naturskyddsverket i uppgift att utvärdera regelverket. Bland annat föreslår myndigheterna en lagändring så att det blir lättare att etablera byggnader längs med mindre sjöar och vattendrag i områden där exploateringstrycket är lågt.

Dessutom konstateras i utvärderingen att det blivit allt svårare att få dispens för nybyggen i de storstadsnära skärgårdskommuner där exploateringstrycket är högt. Att förhindra exploatering i områden med högt bebyggelsetryck var också ett av syftena med de nya strandskyddsbestämmelserna. Men den nya utvärderingen möts av mothugg från flera håll.

– Hur man än gör så möts man alltid av kritik. Det kan vara allt från miljöorganisationer som inte vill se några lättnader överhuvudtaget, till exploateringsintressena som tycker att de lättnader vi vill införa är alldeles för små, säger Naturvårdsverkets handläggare Björn Pettersson apropå reaktionerna på utvärderingen.

Enligt Björn Pettersson är det ytterst viktigt att slå vakt om de två huvudsyftena med strandskyddsreglerna, nämligen att naturlivet värnas och att människors rätt och möjlighet till rekreation bevaras. Vid Roslagens naturskyddsförening är man alls inte lika övertygade om att utvecklingen går åt rätt håll.

– Det som stör oss väldigt mycket är att kommunen medvetet tänjer på strandskyddsreglerna. Allemansrätten begränsas när man godkänner nyexploateringar som egentligen inte är riktiga, säger ordföranden Per Bengtson som tillägger att föreningen inte alls har en ”rabiat” inställning utan tvärtom anser att det är förståeligt om man vill förnya och utveckla sina fastigheter i strandnära lägen.

Man måste se långsiktigt på skyddet av stränderna, framhåller Per Bengtson.

– Vi har sett flera fall där kommunen inte har gjort rätt och det får konsekvenser för många människor och för känsliga naturmiljöer. Utbyggnaden i Kallskär och exploateringen av Örsten är ett par exempel, säger Per Bengtson.

Dispenser och strandskyddet

Av 196 inkomna beslut från Norrtälje kommun tog Länsstyrelsen 34 till överprövning under år 2012.

I hela länet var det endast en kommun, Värmdö, som hade beviljat fler dispenser (232 stycken beslut). De två kommunerna ligger högt varje år, men det beror främst på att det är skärgårdskommuner med ovanligt mycket stränder. Det är framför allt bostadshus, tillbyggnader och bryggor som är föremål för dispensärenden i Norrtälje.

Källa: Länsstyrelsen