Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Håll huvudet kallt i försvarspolitiken

På debattsidan den 1 oktober skriver Göran Pettersson (M) om sitt besök i Polen och sitt deltagande i Natos parlamentariska församlings (Nato PA) politiska kommitté i Stockholm då den svenska riksdagen stod värd för detta möte. Också jag deltog i Nato PA:s möte i Stockholm, det var givande och intressanta dagar.

Annons
Vi socialdemokrater har ingen beröringsskräck med Nato. Men vi vet också att det i ett allt mer ansträngt säkerhetspolitiskt läge är av största vikt att agera ansvarsfullt, pragmatiskt och att hålla huvudet kallt, skriver Åsa Lindestam.

På debattsidan den 1 oktober skriver Göran Pettersson (M) om sitt besök i Polen och sitt deltagande i Natos parlamentariska församlings (Nato PA) politiska kommitté i Stockholm då den svenska riksdagen stod värd för detta möte. Också jag deltog i Nato PA:s möte i Stockholm, det var givande och intressanta dagar. Precis som Göran Pettersson skriver argumenterades både för och emot ett Natomedlemskap och jag kan konstatera att det finns många som delar den socialdemokratiska uppfattningen att Sverige fortsatt ska förhålla sig militärt alliansfritt.

I mitt uppdrag som vice ordförande i försvarsutskottet har jag deltagit i, och kommer också framgent att delta i, Nato PA:s möten runt om i Europa och i USA. Vi socialdemokrater har ingen beröringsskräck med Nato. Tvärtom, vi formaliserar samarbetet på ett djupare sätt än vad den gamla moderatledda regeringen någonsin gjorde.

Men vi vet också att det i ett allt mer ansträngt säkerhetspolitiskt läge är av största vikt att agera ansvarsfullt, pragmatiskt och att hålla huvudet kallt. En ändring av den svenska säkerhetspolitiska doktrinen skulle förändra och få effekter på hela den säkerhetspolitiska kartan i vår del av världen. Vi ska inte bidra till ytterligare spänningar där risken för missförstånd ökar.

Sverige för en defensiv politik på området, vårt främsta mål är fred, frihet säkerhet och stabilitet. Vi ska agera ansvarsfullt och koncentrera oss på att fullfölja de försvars- och säkerhetspolitiska beslut som riksdagen i demokratisk ordning fattat beslut om.

Jag är mycket glad och stolt över de bilaterala samarbeten som den svenska regeringen utökar och fördjupar med länder som delar våra demokratiska grundvärderingar. Regeringen stärker den transatlantiska länken och utökar samarbetet med USA. Vårt fördjupade samarbete med Finland, Danmark och Norge är naturligt då vi i så stor måtto delar historia, värderingar och samhällsbyggnad.

Jag är också mycket glad över att det samarbetsavtal Sverige sedan 1994 har med Polen gällande försvarsmateriel och forskning nyligen fördjupats genom ett ramavtal på försvarsområdet. Det nya ramavtalet ger en bredare grund för att stärka våra länders relation och samarbete på försvarsområdet, liksom förmågan att tillsammans bidra till stärkt internationell stabilitet, fred och säkerhet.

Sverige ska samarbeta med andra men vi ska behålla vårt självbestämmande genom att fortsatt vara militärt alliansfria. I tider av turbulens är det viktigare än någonsin att agera sansat och genomtänkt. Försvars- och säkerhetspolitiken måste präglas av långsiktighet och väl avvägda beslut för att främja fred, stabilitet och säkerhet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons