Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fossilfritt blir räddningen för Hallstavik?

De svenska koldioxidutsläppen har minskat med 20 procent de senaste 20 åren. Till en stor del beror detta på att olja i dag inte längre används för uppvärmning. Istället är det biobränslen som används.

Inom ett viktigt område har inte utsläppen minskat alls: transporter. I och för sig har bilarna blivit effektivare, samtidigt som etanol och andra biodrivmedel har börjat användas mer och mer. Den minskning av utsläppen som detta inneburit har dock ätits upp av att transporterna ökat.

Vägtrafiken står för ungefär 30 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Det är därför mycket viktigt att minska dessa utsläpp.

Detta har också regeringen insett. Regeringen har därför satt ett mål om att Sverige 2030 skall ha en ”fossiloberoende fordonsflotta”, och låtit en utredning ta reda på hur detta kan bli verklighet.

Det här är inget lätt mål att nå. Det kräver till exempel en mycket omfattande förändring av den svenska fordonsflottan.

Men det går att nå målet, menar utredaren Thomas Johansson, som i går presenterade sitt förslag. Om inte till 100 procents fossiloberoende, så i alla fall till 80 procent. Det kräver dock effektiva styrmedel som gör att bensin- och dieseldrivna bilar, lastbilar och bussar byts mot fordon som går på biodrivmedel och el. Han föreslår därför så kallade bonus-malus-system, som innebär höjda skatter på fossila bränslen och sänkta skatter eller premier på miljövänliga bilar eller miljövänliga bränslen. En utbyggnad av laddstationer för elbilar är också nödvändig.

En viktig del i utredningens förslag är också att minska transporterna, främst kring städerna. Därför måste städerna bli mer attraktiva bland annat genom att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik. Thomas Johansson vill också förändra reseavdragen, eftersom det i dag stimulerar till mer biltrafik runt storstäderna.

Det är en bra och viktig genomgång som Thomas Johansson gjort, och flera av hans förslag borde kunna genomföras ganska snart. I flera fall krävs dock fler utredningar för att komma vidare. Ett sådant exempel är reseavdragen, där det är mycket viktigt att förändrade reseavdrag inte gör det ekonomiskt omöjligt att bilpendla från landsbygden, och därför innebär att landsbygden nära nog avfolkas.

Samtidigt ger utvecklingen mot en fossilfri bilflotta en enorm möjlighet för nya jobb på landsbygden. En stor del av de nya biodrivmedlen kommer ju från skogsråvaror.

I dag gör den minskade pappersanvändningen att skogsindustrin har stora problem, vilket till exempel tydligt märks här i Hallstavik. En storsatsning på biodrivmedel, som krävs för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta, borde vara en gyllene chans för skogsindustrin att utnyttja sin kompetens inom ett nytt område. Kanske kommer fossilfria drivmedel att bli räddningen för Hallstavik?