Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förstör inte Kvisthamrabranten

Vi anser att Norrtälje kommun nu måste visa ansvar och handlingskraft och garantera att Kvisthamrabranten och hällarna ovanför även fortsättningsvis är lika tillgängliga som de alltid varit, skriver Kristiina Mustonen, Kristoffer Stighäll och Jenny Gustavsson.

Som alla säkert lagt märke till så pågår det flera stora byggprojekt i och intill Norrtälje stad, och fler planer är att vänta. I samtliga fall så innebär dessa exploateringar naturligt nog att tätortsnära natur ianspråktas.

I bästa fall så kan byggnationerna anpassas och de naturvärden och värden för friluftslivet bevaras och till och med förstärkas. Men det bygger på att Norrtälje kommun värnar om de höga värden som kan finnas och bevakar dessa.

Tyvärr har vi på senare tid sett att kommunen inte tagit detta ansvar. I några fall, efter påstötning från ideella organisationer som Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningen och Friluftsfrämjandet, har kommunen tagit till sig synpunkter och omformat planer. Det ser vi mycket positivt på.

Under hela sommaren har de som bor i södra delen av Norrtälje stad hört larmsignaler och känt marken skaka vid pågående sprängningar på höjden söder om Kvisthamraviken, intill slalombacken. Detta är ett av stadens högsta höjdområden, med fantastisk utsikt över Kvisthamra- och Norrtäljeviken. På krönet av höjden har det i alla tider gått en bred och väl upptrampad stig, som leder från staden, upp i slalombacken, och vidare österut till de öppna utsiktsbergen och vidare till badklippan och Björnö björkhage. Detta är tveklöst ett av Norrtälje stads absolut vackraste och oersättliga, strandnära naturområden.

En byggplan för området ovanför bergen har tidigare tagits fram och beslutats om. Vad vi inte förstår är att denna plan inte alls tycks anpassas efter de naturgivna förutsättningarna, de vältrampade stigarna eller de höga naturvärdena. Vi frågar oss: Hur är detta möjligt?

När vi nu försöker följa den vältrampade stigen hamnar vi på barskrapade hällar, sprängtrattar och grävmaskiner, hela vägen ut till krönet av bergsluttningen som sluttar ner mot Kvisthamraviken. Genomförs byggplanerna på det sätt som de barskrapade hällarna nu visar så kommer det i framtiden att vara i praktiken omöjligt för Norrtälje stads innevånare att kunna ta sig från staden, via utsiktsberget och vidare mot Björnö björkhage. Vi undrar nu: Hur kunde det bli så fel?

Vi förutsätter att skogen på sluttningen skall vara intakt hela vägen upp på krönet av sluttningen, så att området, från Norrtälje stad upplevs som ett grönområde. Sker exploatering ända fram till krönet av sluttningen innebär det i praktiken att detta fantastiska grönstråk med naturskog och uråldriga hällmarker, och vidare ut till Björnö björkhagar, blir helt otillgängligt för den breda allmänheten, eftersom sluttningen är så brant och svårframkomlig. Då träd i planlagt område inte tillåts växa för nära hus, innebär det dessutom att brantens övre skog kommer att avverkas.

Vi anser att Norrtälje kommun nu måste visa ansvar och handlingskraft och garantera att Kvisthamrabranten och hällarna ovanför även fortsättningsvis är lika tillgängliga som de alltid varit. Vi vill att traktens havsörnar även i framtiden skall kunna sitta i de gamla trädkronorna på berget och spana ut över Kvisthamraviken.

Det skulle vara en jätteförlust för stadens invånare och de som flyttar in i det nya området om detta, på grund av exploateringen, inte blir möjligt i framtiden. Det vilar här, menar vi, ett stort ansvar på kommunen att tillgodose detta.

Kristiina Mustonen, Roslagens Naturskyddsförening

Kristoffer Stighäll, Roslagens Ornitologiska förening

Jenny Gustavsson, Friluftsfrämjandet Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel