Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

FN-organet IPCC är inte objektivt

Gunnar Kjelldahl är en envis rackare när det gäller att försvara det han kallar den rådande vetenskapliga uppfattningen (NT 30 september). Han menar tydligen att det som sägs i IPCC:s rapporter är absoluta och odiskutabla sanningar.

Det tycks ha undgått honom att inte ens IPCC är riktigt säker på sin sak. Detta döljs dock effektivt när det vetenskapliga underlaget översätts till det framförhandlade SPM, Summary for Policymakers, som ställs till mediernas förfogande.

Gunnar Kjelldahls tal om den stora majoriteten av forskare som ligger bakom IPCC:s slutsatser är felaktigt. Det framgår ingenstans att de forskare vars alster utvalts av IPCC skulle stå bakom något annat än sina egna alster. Något kollektivt ansvarstagande för IPCC:s sammanställningar existerar inte. Att tro att IPCC är klimatvetenskapens högborg är att ha dåligt fotfäste i en seriös debatt.

I England inbjöd en kommitté i parlamentet till yttranden över IPCC:s rapport som presenterades i Stockholm 27 september 2013. Ett citat av professor Pierre Darriulat är talande (min översättning): ”IPCC:s AR5/WG1-rapport och särskilt Summary for Policymakers (SPM) förmedlar en alarmistisk utvärdering av de antropogena CO2-utsläppen som inte på ett rättvisande sätt reflekterar det aktuella vetenskapliga kunskapsläget. Man har förvanskat det vetenskapliga budskapet till ett alarmistiskt budskap som kräver omedelbar reaktion, helt i strid med det vetenskapliga innehållet. Vad vi bevittnar är en successiv förvanskning av det vetenskapliga budskapet, först från AR5-rapporten till SPM, sedan från SPM till media av dem som representerar IPCC (inklusive dess ordförande), sedan från media till allmänheten…”

FN-organet IPCC är ingen objektiv, oberoende bedömare av klimatförändringar och dess orsaker. IPCC:s begränsade uppgift är att analysera den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.

Med denna uppgift som ledstjärna ges inget utrymme till att pröva alternativa förklaringar till vad som styr det kaotiska klimatsystemet. I stället har en hel klimathotsindustri med tiotusentals forskare och byråkrater byggts upp kring den förutfattade meningen att det är människans leverne som ligger bakom de klimatförändringar som vi inte ens vet har skett.

Det enda som är någotsånär säkert är att den ökade koldioxidhalten i atmosfären har givit jorden ökade skördar och att öknarna krymper. Vad som också är säkert är att trots fortgående ökning av koldioxidhalten har temperaturökningen avstannat sedan arton år. Det är endast i IPCC:s datorprojiceringar som någon temperaturökning kan utläsas.

Klimatforskningen är i sin linda och våra kunskaper om koldioxidens betydelse är begränsad. Kritiken bland tusentals vetenskapsmän mot såväl IPCC:s arbetssätt som dess rapporter är magnifik och tilltar. Talet om att vetenskapen står enig är irrelevant och oseriöst.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel