Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler insatser krävs för att stärka HBTQ-personers psykiska hälsa

Annons

I helgen firar vi Roslagen Pride – dagar präglade av fest, glädje och mångfald. Men det riktar också fokus på hur livet för HBTQ-personer kan förbättras. Centerpartiet ser behov av insatser som stärker hälsan hos HBTQ-personer i Norrtälje kommun och resten av länet.

Även om många, förhoppningsvis de flesta, HBTQ- personer mår bra visar forskning att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Även Folkhälsoenkäten visar att homo- och bisexuella personer i högre utsträckning än andra har ett dåligt allmänt hälsotillstånd i jämförelse med heterosexuella.

Skillnaderna beror på att HBTQ-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering, kränkande behandling, hot och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. Det resulterar i att ängslan, oro eller ångest är mycket vanligare bland HBTQ-personer och att det psykiska välbefinnandet är sämre i dessa grupper än hos genomsnittsbefolkningen.

Därför vill vi bygga ut och stärka första linjens psykiatri genom att utbilda fler samtalsterapeuter. Över hela landet lägger Centerpartiet 1,2 miljarder för att göra vården mer tillgänglig för de som mår dåligt.

Det är naturligtvis oacceptabelt att en människa mår sämre på grund av sin sexuella läggning och könsidentitet. Därför måste vi på bred front arbeta för att alla människor ska accepteras som de är, och detta under hela livet – från förskolan, skolan, vården, civilsamhället, äldreboendet. Extra viktigt är att vården är anpassad för att bemöta, fånga upp och stötta den här gruppen.

När vården har ett bra bemötande av HBTQ-personer har de ett bra bemötande av alla patienter. Både de som lever i eller utanför samhällets normer. Det handlar om att utveckla kompetens och förmåga att bemöta patienten som en individ.

Arbetet mot fördomar och för acceptans och inkludering handlar bland annat om utbildning. I Norrtälje kommun har en rad olika verksamheter HBTQ-certifierats under mandatperioden. Certifieringen är ett verktyg för att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande och för att jobba med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Certifieringen har varit en viktig milstolpe i kommunens arbete för ett inkluderande arbetssätt, men vi är inte nöjda. Centerpartiet vill fortsätta det arbetet och certifiera fler verksamheter.

I dag är tolv av 200 Stockholms läns landstings vårdcentraler HBTQ-certifierade och totalt är 47 verksamheter i landstinget diplomerade, däribland BUP- och ungdomsmottagningar. Här måste ambitionen öka och fler inkluderas i arbetet för en jämlik hälsa.

För Centerpartiet är en god och jämlik hälsa i hela länet en av valets viktigaste frågor. Insatser för en bättre hälsa ska inkludera hela befolkningen, men särskilda prioritera de med störst behov. På så sätt kan vi utjämna skillnaderna i hälsa som finns mellan grupper och mot ett samhälle där könsidentitet eller sexuell läggning inte är en indikation för hälsa och välmående.

Krafter som alltid motarbetat HBTQ-personer riskerar att bli väldigt starka i valet. När andra vill gå bakåt vill vi gå framåt.

Emelie Löthgren (C), vice ordförande barn- och skolnämnden

Gustav Hemming (C), landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons