Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktiga påståenden om Vattenmyndigheten

Annons

I en debattartikel i Norrtelje Tidning lyfter Rickard Nordin och Per Lodenius fram olika samhällsnyttor med småskalig vattenkraft. Bakgrunden är riksdagens energiöverenskommelse och ny lagstiftning sedan årsskiftet som bland annat innebär att all vattenkraft i landet ska omprövas och förses med moderna miljövillkor.

Anmäl text- och faktafel

Författarna hävdar att ”Vattenmyndigheterna arbetar på i gamla hjulspår utan att ta hänsyn till de undantag som den politiska viljan så tydligt pekat ut i den nya lagstiftningen”. De hävdar också att myndigheter agerar på eget bevåg mot äganderätten och på en linje som är emot den politiska viljan och lagstiftningen.

Vi på Vattenmyndigheten ser påståendena som ogrundade och felaktiga.

Vattenmyndigheten är en av aktörerna som har i uppdrag att genomföra Sveriges politik inom vattenområdet. Politiken utgår från vad riksdag, regering och EU i demokratisk ordning har beslutat. Arbetet påverkas naturligtvis även av de nya delarna av lagstiftningen om vattenkraft som började gälla vid årsskiftet (2018/2019).

I uppdraget ska vi göra avvägningar som kan påverka olika intressen. Grunden för avvägningarna är lagar och den nationella politikens prioriteringar. Om Vattenmyndigheten skulle göra en felaktig avvägning och fatta ett felaktigt beslut kan regeringen korrigera detta genom en överprövning.

Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna arbetar inte utanför de juridiska ramarna utan agerar rättssäkert. Allt arbete inom vattenförvaltningen ska utföras transparent, rapporteras och granskas juridiskt.

Vattenmyndigheterna har nyligen beslutat om miljökvalitetsnormer för vattendrag som är påverkade av storskalig vattenkraft. Det är ett första steg i arbetet att fullt ut använda den nya lagstiftningen. Exempelvis föreslår vi att man tillämpar mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen i landet som påverkas av storskalig vattenkraft. Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion.

Nästa steg i vattenmyndigheternas arbete är att se över miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov för vattendrag med småskaliga vattenkraftverk. Målet är att vara klar senast december 2021.

Vår arbetsprocess i sexårscykler kan upplevas som långsam men syftar till att beslut om vattendragen ska grundas på bästa möjliga underlag. Vi arbetar också med dialog och öppna samråd så att vi får in synpunkter och eventuellt nya underlag. Målsättningen är att i samverkan med alla berörda aktörer uppnå rätt vattenkvalitet samtidigt som andra viktiga samhällsmål kan uppnås.

Minoo Akhtarzand, landshövding i Västmanland

ordförande i vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt

Mats Wallin, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons