Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Djuren får betala för lågprismaten"

Mjölkbonden Anette Gustawson uppmanar alla att börja betala för svensk mat. Svara på vår webbfråga!

Annons

Opinionsbildare. Anette Gustawson på Billinge gård i Roslagsbro har gått från att ”bara” vara mjölkbonde till en symbol för det matuppror som startat i Sverige. Nu uppmanar hon privatpersoner och politiker: Ni måste bli villiga att betala för inhemsk mat.

Från bonde och arg mamma till att bli uppmärksammad, prisad och omnämnd i Gustav Fridolins (MP) tv-sända jultal. Anette Gustawsons stora genomslaget kom i maj 2013 på LRF:s riksstämma. När LRF i Halland lade fram en motion om att skolmat borde vara producerad enligt svensk lag gick Anette Gustawson upp i talarstolen och berättade hur hennes familj gjort, något som rev ner stämmans största applåder. Anettes kamp togs upp i medier i hela landet – och blev starten för ett ”matuppror”.

– Det blev en riktigt stor grej.

Det var våren förra året som Anette Gustawson och hennes man Jacob Gustawson fick igenom sin ansökan om specialkost i skolan till sina barn. De tyckte att det är dubbelmoral från politikerna att bönder måste följa svensk djurskyddslagstiftning, när kommunen köper in billigaste möjliga mat till barn, gamla och sjuka. Billig mat som produceras med liten hänsyn till djurskydd, miljö och hälsa.

– I tysk djurhållning används 16 gånger mer antibiotika än i Sverige, säger hon.

Av etiska skäl ansökte Gustawsons om att deras barn skulle få mat producerad enligt Miljöstyrningsrådets baskrav, det vill säga enligt den lagstiftning som gäller för livsmedels-produktion i Sverige.

– Vårt mål var att få Norrtälje kommun att vakna.

Men sen har frågan blivit nationell.

Anettes Facebookgrupp har nu nästan 2 500 medlemmar. Många av dem har ansökt om specialkost av etiska skäl i olika delar av landet. En del har fått ansökan beviljad, men långt ifrån alla. Flera kommuner har fattat beslut om att all mat som serveras i kommunala verksamheter ska följa Miljöstyrningsrådets baskrav. Det gäller exempelvis Höör, Mönsterås, Rättvik och Sigtuna.

– Det börjar hända saker på grund av att föräldrar har engagerat sig.

Enligt Anette Gustawson är kommunernas politiker och tjänstemän okunniga när det gäller vilka krav man får ställa vid en offentlig upphandling av livsmedel.

– Tjänstemännen är inte så insatta och skyller på att det blir överklaganden, men den sortens överklaganden minskar hela tiden.

Men uppmärksamheten i media har även gett negativa effekter. En högerextrem sajt har tagit citat från en intervju i Land Lantbruk och stoppat in i en text där det verkar som om Anettes kamp handlar om att slippa halalslaktat kött, fast hon över huvud taget inte nämnt slaktmetoder eller religion.

– Jag tar helt och hållet avstånd från det de skriver. I facebookgruppen har jag tagit bort alla inlägg som nämner religion eller religiösa slaktmetoder, för det är helt fel infallsvinkel.

Det är inte bara kommuner som borde köpa svenska råvaror, enligt Anette. Hon vill även att privatpersoner ska handla mer svenskt.

– Det värsta scenariot är att vi får backa på våra djurskyddslagar för att politiker och konsumenter inte vill betala vad det kostar. Det är djuren som får betala för vår lågprismat.

Före jul kom landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) till Lohärad och träffade lokala bönder. Han sa att utländsk mat är för billig och menade att svenska konsumenter måste bli villiga att betala vad svensk mat kostar. Men när Anette Gustawson frågade honom om hur kommunerna ska förmås att köpa inhemskt producerad mat ville ministern inte använda tvångsmedel.

– Han tycker att det kan räcka att de kan välja att följa Miljöstyrningsrådets baskrav om de vill. Samtidigt har han lanserat Matlandet Sverige. Han slingrar sig hela tiden.

Opinionsarbetet tar tid och kraft, men det går att sköta parallellt med korna.

– När jag står och väntar på att en ko ska gå in i mjölkroboten kan jag twittra. Och det känns bra att få vara med och påverka, fast jag skulle aldrig vilja bli politiker. Jag får äntligen utlopp för alla mina åsikter, säger hon och skrattar.

Men ibland blir det tungt.

– Då känner jag att jag bara skulle vilja vara i lagården, men Jacob säger att jag skulle börja klättra på väggarna direkt.

Anette ger inte upp.

– Jag jobbar stenhårt när jag vet att jag har rätt.

Fakta

Anet­te Gustawson dri­ver Bil­lin­ge gård i Ros­lags­bro till­sam­mans med ma­ken Ja­cob Gustawson. De har både jord­bruk och mjölk­kor. Pro­duk­tio­nen är kravcertifierad.

I de­cem­ber ut­nämn­des Anet­te Gustawson av Land Lant­bruk till den som ”gjort det vik­ti­gas­te av­tryc­ket inom de grö­na när­ing­ar­na un­der 2013”. Läng­re ner på lis­tan åter­finns mi­nist­rar, kon­cern­le­da­re och ord­fö­ran­den i bransch­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Un­der vå­ren kom­mer Anet­te Gustawson att fort­sät­ta ar­be­ta för att få ut sitt bud­skap. Hon har bju­dit in djuretologen, för­fat­ta­ren och pro­fes­sorn vid SLU, Per Jen­sen att be­rät­ta om hur mat­pro­duk­tion går till vid ett öp­pet möte på Sport­cent­rum i Norr­täl­je den 11/2 kloc­kan 18.00.

LRF kom­mer även att hål­la en se­rie se­mi­na­ri­er för po­li­ti­ker och tjäns­te­män och pro­du­cen­ter om hur man kan ta fram en kost­po­li­cy för upp­hand­ling av livs­me­del som föl­jer Miljöstyrningsrådets bas­krav. I sam­band med det­ta får även lo­ka­la pro­du­cen­ter veta mer om hur man gör för att läm­na an­bud i en of­fent­lig upp­hand­ling.