Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Djur i vården kan skapa jobb i Roslagen

Svenska folket blir allt äldre och därmed alltmer vårdkrävande. Den medicinska vetenskapens framgångar medför att alltfler människor lever längre med svåra sjukdomar än tidigare.

Annons

Antalet långtidssjukskrivna är stort även om det har minskat under alliansens styre. Oavsett ålder, sjukdom eller handikapp förtjänar alla människor en bra livskvalitet och hälsa. Samhället bör bli bättre på att få människor att må bra under hela livet.

Djur kan ha en positiv inverkan på människors hälsa. En förutsättning för detta är att personen i fråga tycker om djur. Forskning visar att exempelvis hästar, hundar och katter kan lindra stress, oro, sänka blocktrycket och stimulerar kroppens läkande funktioner.

Nya studier förklarar delvis bakgrunden till varför djur har en positiv effekt på människors hälsa. När en person klappar en katt eller hund, eller sitter på en häst frisätts lugn- och rohormonet oxytocin i hjärnan. Detta ger oss möjlighet att äntligen anta en integrerad och tvärvetenskaplig modell av relationen mellan människa och djur.

Ett annat skäl till att många personer mår bättre när de träffar en häst eller katt är att dessa inte dömer någon. Ett djur bryr sig inte om en människas status eller utseende, och lägger inte skuld på en individ. Djur har heller inga förutfattade meningar om de personer de möter. Detta är oerhört viktigt för vissa grupper i samhället, exempelvis människor med kriminell belastning eller ungdomar som mår dåligt och är på glid.

Hundar och ridterapi kan också skapa möjligheter till självständighet, egenvård och ökad livskvalitet för människor som lever med handikapp. Människor som har funktionshinder och skaffar sig servicehund får plötsligt ett mer självständigt liv och får ett minskat behov av hjälp från andra människor. Flera exempel visar på att personer som tidigare varit beroende av en personlig assistent kan klara sig med betydligt färre timmar, eller helt utan sådan, när de skaffar en servicehund. Ett bra exempel är vårdhunden Molly och vårdhundsteamet som Tiohundra har infört och som bland annat syftar till att öka de äldre människornas fysiska aktivitet.

Djur används på äldreboenden för att förbättra trivseln och minska användningen av mediciner. Barn med exempelvis autism eller utvecklingsstörning habiliteras med hjälp av ridterapi. Hund på recept tillämpas på flera håll i landet. Vårdhundarna blir allt fler. Människor som varit långtidssjukskrivna rehabiliteras och kan återgå i arbete efter att ha praktiserat i stall eller ladugårdar. Handikappridning är en väletablerad sport i Sverige.

Men trots flera goda exempel är vi i Sverige dåliga på att ta tillvara djurens förmåga att stärka människors psykiska, sociala och fysiologiska hälsa. Det behövs en kraftsamling för att få igång den här verksamheten på allvar. Därför föreslår vi:

ŸUtred vilka ekonomiska konsekvenser en satsning på djur i vården och omsorgen skulle få för samhällsekonomin. Verksamheten med djur skapar arbetstillfällen, ger möjlighet till nya företag och tillväxt. Den största vinsten är dock att människor får en bättre hälsa.

ŸAnvänd hund- och ridterapi på recept eller remiss. Möjliggör utbildning av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och andra professioner eftersom det är den personalen som kommer skriva remisserna eller recepten.

ŸEn av utmaningarna för en sådan satsning är att fortsätta att belägga resultaten av djur inom vård och omsorg. Därför är fortsatt forskning på området mycket angeläget.

Satsningen på djur för att stärka folkhälsan skapar möjligheter till nya jobb och nya företag. Norrtälje kommun med omnejd är häst- och hundtätt, och därför har man inom Tiohundra goda möjligheter för att gå i spetsen för användningen av djur i människors tjänst. Det ger inte minst lantbruksföretag chanser att utvecklas och växa. Den största vinsten är dock att folket, ung som gammal, får en bättre hälsa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons