Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Digitalisering räcker inte för att bredda demokratin

Nicklas Salmin, ordförande i val- och demokratinämnden, lyfter i en debattartikel i Norrtelje Tidning behovet av att hitta nya former för att utveckla vår demokrati bland annat genom E-förslag och via Facebook-grupper. Det är ett angeläget ärende.

Anmäl text- och faktafel

Jag skrev en debattartikel för någon månad sedan där jag också propagerade för E-förslagen. Här finns en utomordentlig möjlighet att påverka, som alldeles för få upptäckt.

För att utnyttja denna stora potential krävs ett intresse att marknadsföra dem och utveckla dem. Komplettera ”likes" med "dislikes”, det vill säga möjligheten att rösta för ett förslag med möjligheten att rösta emot. Kommunen bör på ett lättillgängligt sätt redovisa vad som händer med de förslag som fått tillräckligt antal röster. Vad blir besluten? Vad har hänt efter ett halvår? Om det blir ett avslag bör skälen redovisas kortfattat.

E-förslag är ett bra sätt att låta oss invånare kunna påverka, men också ett sätt att påvisa en opinion. Bakgrunden till min debattartikel var ett e-förslag jag lagt om att låta Singöborna få köpa skolan till det pris de blivit utlovade.

En levande demokrati bygger på tillit och engagemang. Den förutsätter att vi kan lita på ansvariga politikers löften om inte något alldeles speciellt inträffar. Den förutsätter att vi stödjer civilsamhällets eldsjälar.

Glädjande nog är det här det e-förslag som fått flest röster.

Nicklas Salmin anser att tiden för fysiska möten med våra makthavare är över och exemplifierar det med de misslyckade medborgardialoger som hållits. Det beror dock på hur man genomför dem.

Vi i Gröna seniorer har genomfört flera lyckade och kreativa medborgardialoger. Vi förbjöd politiska anföranden och inbjöd istället kunniga och inspirerande inledare som kunde ge information och väcka intresse och samlades sedan i smågrupper för att hitta lösningar på konkreta frågeställningar. Här finns möjligheter till dialog i ett fysiskt möte. Vi kommer att inbjuda till en ny sådan medborgardialog om hur vi ska få råd med en bra äldreomsorg i Ros samlingssal 17 oktober.

Ska vi på allvar bredda demokratin måste det ske på många områden. Nicklas Salmin har på ett förtjänstfullt sätt börjat bidra till detta bland annat genom att öppna upp sin egen nämnd för allmänheten, men i de övriga nämnderna finns mycket att göra.

I vår största politiska nämnd, kommunalförbundet sjukvård och omsorg, KSON, sitter 32 arvoderade politiker (16 ledamöter och 16 ersättare ) i ett slutet rum och tar beslut i frågor om omsorg och sjukvård där anhöriga, personal, patienter och äldre inte ens har insyn i vilka ärenden som ska upp på agendan. Ärendena och underlagen är av obegriplig anledning sekretessbelagda. Demokrati kräver insyn.

Medlemstalen i våra partier krymper. Det är en anledning till att vi måste hitta nya vägar att bredda demokratin. E-förslag är en möjlighet. En komplettering till e-förslag skulle kunna vara e-opinion, det vill säga en möjlighet för våra politiska makthavare att få stöd från invånarna. I några aktuella svåra frågor skulle man kunna låta allmänheten rösta på några olika alternativ där tjänstemän kan ge kortfattat underlag. Röstningen ska förstås inte innebära beslut.

Digitala medborgardialoger behöver struktureras hårt. Nicklas Salmin har tagit initiativ till en Facebook-grupp för politisk diskussion där invånarna kan ställa politiker till svars. Det är en bra idé, men risken är stor att det blir ett nytt gnällforum för män 55+ och andra och att politiker inte hinner med eller orkar svara på alla frågor och klagomål.

Att ständigt ställa politiker till svars och inte få svar har sina sidor. Tillit byggs från två håll. Norrtälje kommuns värdegrund ”invånarna först, allas lika värde och höga förväntningar” innebär också att våra politiker ska ha tilltro till att invånarna är en resurs, som kan göra en del av jobbet om de får tillräckligt stöd.

Bengt Annebäck (MP), Grön Senior

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel