Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det behövs hyresrätter i hela kommunen

Annons

Under våren har en debatt angående kommunens bostadspolitik förts på Norrtelje Tidnings debattsida.

En hel del kloka inlägg har kommit från Liberalerna som vill bygga fler hyresrätter. Det håller vi i Vänsterpartiet med om. I en kommun som Norrtälje behöver invånarna kunna bo och flytta mellan funktionella bostäder till rimliga priser i stad och på landet.

Denna möjlighet ska alla ha, oavsett inkomst, bakgrund, utbildning och särskilda behov. Detta gör att vi behöver många olika boende- och upplåtelseformer av bostäder.

Vi ser ett stort behov av flera hyresrätter, inte bara i tätorterna, utan i hela kommunen. Detta har också lyfts av såväl boende i Edsbro samt verksamma i Grisslehamn och, nu senast, på Arholma.

I Vänsterpartiet tror vi att hyresrätter, alternativt kooperativt boende utanför de större tätorterna, är möjligt bland annat genom att använda oss av ett tomträttsförfarande. Stat och kommun har möjlighet att via tomträttsinstitutet hyra ut marken till exploatören under lång tid. På så sätt slipper exploatören betala stora summor pengar på en gång och kan därmed hålla kostnader och hyror nere.

Vänsterpartiet anser vidare att hyresrätter inte behöver betyda lägenhetslängor. Vi har vid flertalet tillfällen föreslagit att även radhus, parhus och enbostadshus ska byggas och upplåtas som hyresrätter. Vi vill också se riktade boendelösningar för olika grupper som till exempel trygghetsboenden för äldre och studentbostäder på campusområdet, men eventuellt också på andra platser i kommunen.

Älvstaden i Göteborg byggs utifrån ett beslut om att den som kunde bygga till högsta kvalitet för ett på förhand bestämt pris var den som fick bygga. På så sätt kan man hålla ned kostnaderna och samtidigt få hög kvalitet på boenden.

Det är en variant som också skulle kunna tillämpas i Norrtälje kommun. Vi bör också se över möjligheten att se till att anslutningsavgifter och annat motsvarar kommunens självkostnader. Allt för att kunna producera hyresrätter med rimliga hyror. Statliga stöd ska utnyttjas så väl för nyproduktion som för att underhålla de hyresbestånd som redan finns.

Rotavdraget bör justeras så att vi också får möjligheter att rusta upp allmännyttan. Vänsterpartiet i Norrtälje vill se över förutsättningarna för vårt kommunala bostadsbolag så att det blir tydligt att ekonomiska medel kommer hyresgästerna till del i form av väl underhållna bostäder och lägre hyror.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar säger att: ”Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.”

I dagsläget är kön till en hyresrätt i vårt gemensamma bostadsbolag över tio år. I Vänsterpartiet menar vi att ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag har skapats för att tillgodose invånarnas behov av bostäder. Att enbart arbeta med att hålla budget räcker därmed inte för att uppfylla de kommunala åtagandena. Vår ståndpunkt är att styrande politiker i större utsträckning ska använda bostadsbolaget för att bygga bort bostadsbristen i hela kommunen.

Aktiva insatser för att få till stånd hyresrätter genom andra intressenter är också önskvärda. Med ett rikt utbud av hyresrätter som fördelas genom en sammanhållen bostadsförmedling kan vi på bästa sätt tillgodose invånarnas behov av bostad.

Catarina Wahlgren (V)

Johannes Folkesson (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel