Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det är inte kris i välfärdssektorn

En majoritet av svenska folket är nöjda med den välfärdsservice de får av landets kommuner, regioner och landsting.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) vitbok över tillståndet i välfärden krossar myterna med fakta. Upp till 9 av 10 är nöjda.

Lägg därtill att Sverige får höga betyg i internationella jämförelser. Det har aldrig satsat så mycket resurser på välfärden, och skattepengarna går dit medborgarna vill – vården, skolan och omsorgen får 80 procent av medlen.

Vård och omsorg får mycket höga betyg. 8 av 10 anser att de har tillgång till den vård de behöver och vårdgarantin följs i 9 av 10 fall.

Inom äldreomsorgen är 9 av 10 nöjda med sin hemtjänst och 8 av 10 med sitt särskilda boende. Av OECD-länderna satsar Sverige näst mest resurser på äldreomsorgen. De medicinska resultaten är bland de bästa i världen.

Resurserna till skolan har ökat, inte minskat. 8 av 10 elever anser att de får den hjälp de behöver, lika många anser att de har arbetsro, 9 av 10 känner sig trygga och trivs.

Inom förskolan är 9 av 10 föräldrar nöjda, och varannan förälder är nöjd med storleken på barngrupperna.

Klasstorleken har inte ökat. Sverige har en lärartäthet som är bland de högsta i Europa. 8 av 10 lärare anser att de har arbetsro. De största skillnaderna i resultat återfinns mellan elever och skolor i samma kommun – inte mellan kommuner.

De nationella proven ger en annan bild än PISA. Enligt dem blir svenska elever bättre på matematik och allt fler får godkänt. Kommuner, landsting och regioner står för merparten av den vardagsnära servicen. Det är naturligt att den berör och engagerar. Det är dock viktigt att debatten förs utifrån fakta.

Välfärden är inte i kris, vilket vitboken på område efter område belägger. Det finns enskilda personer och situationer där bemötande och insats inte fungerat.

Vitboken är också en uppmaning till kommuner, regioner och landsting att stärka och utveckla sin verksamhet utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Det finns de som hävdar att staten borde ta över vissa verksamheter, att vården, skolan och omsorgen skulle bli bättre av central styrning.

I Svenskt Kvalitetsindex svarade endast en av tre att de har stort förtroende för statliga myndigheter. Och när Sifo mätte förtroendet för desamma har två för välfärdssamhället viktiga myndigheter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, så låga resultat att de hamnar på minusskalan.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det självklart att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Det är då det blir möjligt att bemöta medborgarna som individer och ta hänsyn till lokala omständigheter.

Välfärdsbranschen är Sveriges största arbetsgivare med ett stort behov av att rekrytera personal. Det är därför glädjande att sex av tio kan tänka sig ett jobb i kommun, region eller landsting. Hälften kan tänka sig en karriär som lärare.

SKL:s medlemmar har de mest jämställda lönerna på marknaden, och man kan tjäna mer som lärare eller undersköterska i en kommun eller landsting än i privat verksamhet.

Vitboken, med alla dess goda resultat, är också en hyllning till det fantastiska arbete 1,2 miljoner personer gör – varje dag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel