Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dessa valfrågor är viktigast för NT:s läsare

 
Val 2014
Visa alla artiklar

NT:s läsare har pekat ut de viktigaste frågorna inför höstens val i en enkät.

Skolan har i olika mätningar rankats som den fråga som är valets viktigaste. Det gäller också i Norrtälje kommun. 58 procent, eller 393 personer av de som deltog i NT:s valenkät, anser att det är den viktigaste frågan inför valet till kommunfullmäktige.De som deltog fick möjlighet att utveckla vad de ansåg viktigt och varför de engagerade sig. De områden som är mest framträdande är att kunskapsnivån måste höjas, elever i behov av särskilt stöd måste få det, men också att de små skolorna måste få finnas kvar.

Några efterfrågar också mer disciplin i skolan och att elever måste anstränga sig mer.

På andra plats kommer sjukvården. 57 procent tycker att det är den viktigaste valfrågan. Väljarna betonar starkt att de vill ha Norrtälje sjukhus kvar som akutsjukhus.

Utifrån svaren går det att utläsa att det finns en oro för om Norrtälje sjukhus ska vara kvar eller inte.

Nyligen sa sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) att Norrtälje sjukhus ska ha ”inslag av akutsjukvård”.

Vad det innebär är oklart. Kortare väntetider nämns också ofta.

Den tredje största valfrågan är äldreomsorgen. 54 procent anser att det är den viktigaste frågan. Den största gruppen av de 677 som svarade på enkäten är mellan 60–69 år, 28 procent. Dessutom var 16 procent 70 år och uppåt. Det är alltså inte så konstigt att sjukvård och äldreomsorg hamnar i topp. Bra äldreomsorg, mer personal, bättre mat och plats åt alla som behöver är kommentarer som återkommer.

Många uttrycker oro för hur den egna ålderdomen ska bli.

Efter äldreomsorgen är det ett stort hopp till den valfråga deltagarna rankar som den fjärde viktigaste – bostäder. 34 procent anser att det är den viktigaste frågan.

Här är det de yngsta svarande och de äldsta som anser att frågan är viktig.

Bostadskön till att få en lägenhet hos kommunala Roslagsbostäder är lång.

För den som ställer sig i kö nu är väntetiden för att få en lägenhet i Norrtälje stad mellan sju till tio år och minst fem år för en lägenhet i Rimbo.

Ungefär lika många anser att utveckling av hela Norrtälje kommun är viktig. ”Allt krut satsas på Norrtälje” och ”Öka servicen utanför Norrtälje” är återkommande kommentarer från de som svarat. Mellan 30 och 33 procent anser också att jobben och utveckling av Norrtälje stadskärna och hamn är viktiga frågor i valet.

Där finns önskemål om fler butiker i centrum och att bevara karaktären av en småstad.

Minst intresse finns för vatten och avlopp, trafik, och kultur. Av de som angett att dessa frågor är viktiga kan man se ett stort engagemang.

Av kulturentusiasterna tycker sig fler se ett ointresse från den borgerliga majoriteten.

”Kultur är kitt i ett demokratiskt samhälle”, skriver en deltagare.

Valenkäten

I april bad NT läsarna att delta i en valenkät där de skulle berätta vilka fem valfrågor som är viktigast för dem. Enkäten fanns i elektronisk form på NT:s sajt samt skickades ut i e-post till prenumeranter. Totalt svarade 677 personer. Av dessa har ungefär 100 personer valt att inte fylla i bakgrundsinformation om ålder och bostadsort. Största svarande grupp är i åldern 60-69 år. Enkäten är inte statistiskt säker. Det är för få svarande och något representativt urval har inte gjorts.