Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Den farliga kärnkraften

De närmaste dagarna blir avgörande för om Japan kommer att drabbas av en stor kärnkraftsolycka eller inte. Explosioner har redan skett vid två kärnkraftsreaktorer och två andra reaktorer har också stora problem.

Än sägs utsläppen från dessa reaktorer vara ganska små, men risken för nya explosioner och större utsläpp tycks tyvärr vara stor.

Det här visar vilken farlig och sårbar energikälla kärnkraften är. Japan är ett land med många jordbävningar och landets kärnkraftverk skulle vara byggda för att klara dessa. Tyvärr visade det sig inte stämma.

Sverige har inte samma geologiskt utsatta läge som Japan, och de jordbävningar som förekommer här är mycket svagare. Trots det finns det all anledning för svenska myndigheter att studera de problem med nödkylsystemen, som de japanska kärnkraftverken nu har, så att till exempel inte en terrorattack får lika förödande konsekvenser för kylsystemen i svenska kärnkraftverk som jordbävningen fick för de japanska.

Ett annat av kärnkraftens problem är det radioaktiva avfallet. I morgon kommer kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) att lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Ansökan bygger på en metod där avfallet gjuts in i kopparkapslar och bentonitlera.

Det här förslaget har dock redan fått stor kritik. Flera korrosionsexperter menar att SKB inte tagit hänsyn till att kopparkapslarna kan korrodera, vilket kan innebära att avfallet eller radioaktivt smittat material läcker ut. Det mesta talar därför talar för att det krävs mer forskning för att SKB skall få tillstånd att bygga förvaret. Frågan är också om det verkligen går att hitta ett helt säkert sätt att lagra kärnavfall i tiotusentals år.

Energikompromissen mellan allianspartierna innebär att nya svenska kärnkraftverk skall få byggas, men att detta skall ske helt utan statliga subventioner. Nya kärnkraftverk är mycket dyra att bygga, vilket inte minst det pågående kärnkraftsbygget i Finland visat. Erfarenheterna från kärnkraftsolyckorna i Japan innebär med stor säkerhet att det blir ännu dyrare att bygga nya kärnkraftverk, så dyrt att sådana byggen aldrig blir av.

Händelserna i Japan visar återigen att kärnkraften är en farlig energikälla, som borde avvecklas snarast möjligt. I dagsläget är det dock varken politiskt eller ekonomisk möjligt för Sverige att göra detta. Istället måste säkerheten i dagens kärnkraftverk höjas, framför allt vad gäller nödkylsystemen. Dessutom måste den stora satsning på förnybara energikällor och på energibesparing som ingick i alliansens energikompromiss utökas, för att Sverige på sikt skall slippa använda den farliga kärnkraften.