Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Demokratin i Norrtälje har tydliga brister

Annons

I Norrtelje Tidning citeras den 11 januari kommundirektören Ulla-Marie Hellenberg. ”Det finns stor makt i tjänsteutlåtanden, så det är väldigt viktigt med professionella tjänstemän som kan göra professionella bedömningar. Och politikerna måste vara tydliga med målen. Även oppositionen är viktig i en demokrati. För att de ska kunna vara kritiska måste de ha tillgång till bra underlag.”

Här vill jag, utifrån mina erfarenheter i fullmäktige och nämnder, utveckla frågan om hur vår kommunala demokrati fungerar och bör fungera.

För att vi som är förtroendevalda ska kunna fatta kloka och väl övervägda beslut måste tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag ge oss tillräcklig information om de ärenden, som vi ska besluta om. Vi behöver analyser av de behov som ska tillgodoses. Vi behöver få veta vilka alternativa lösningar som står till buds, i vilken mån de olika alternativen tillgodoser behoven, vad de kostar och vad de får för konsekvenser i olika avseenden. Vi behöver också få veta vilka argumenten är för de förslag som föreläggs oss och vilka invändningarna är när någon reserverat sig i tidigare instans.

De underlag som skickas ut till oss innehåller som regel ingenting av detta. Följden blir att vi som har att ta ställning saknar väsentlig kunskap i de frågor som ska beslutas om.

Vi som är förtroendevalda kan ibland uppleva nämnder och fullmäktige som diskussionsklubbar utan annan uppgift än att vara kulisser – kulisser som är till för att dölja de brister som finns i den kommunala demokratin. Detta intryck förstärks av de ofta nonchalanta svar på motioner och interpellationer som ges i fullmäktige.

När vi ledamöter skriver en motion eller ställer en interpellation, gör vi det för att vi är engagerade, kanske bekymrade och för att vi vill ha en konstruktiv dialog. I stället för resonemang, förklaringar och argument får vi oftast en hänvisning till en policy eller liknande, varpå ordföranden ställer frågan om motionen därmed kan anses besvarad. Majoriteten trycker då på ja-knappen och man går vidare till nästa fråga.

I en demokrati är det av allra största vikt att alla blir lyssnade på och bemötta med respekt. Det är så man vårdar demokratin. Det är så man kommer fram till de goda lösningarna och det är så man skaffar sig förtroende hos väljarna.

Politik består av målkonflikter som måste hanteras. Det är en grannlaga och ofta svår uppgift som kräver både ödmjukhet och skicklighet. En resonerande diskussion, där de relevanta frågorna ställs, måste till, om problemen ska kunna lösas. Vad är problemet? Vilka lösningar finns? Hur ser de ut? Vad får de för konsekvenser? För vem får de konsekvenser?

För att tydliggöra problemet med bristfälligt beslutsunderlag vill jag här redovisa ett par exempel. Under hösten hade fullmäktige att ta ställning till en investering för ombyggnad av busstationen. Ingenstans i beslutsunderlaget nämndes att en detaljplanering för området pågår, vad det arbetet syftar till, hur det kan tänkas påverka busstationen eller när det beräknas vara klart.

Den 23 oktober hade kommunstyrelsen att ta ställning till socialnämndens förhyrning av en lokal på Nordrona. Av underlaget framgick inte att den aktuella lokalen i dag hyrs av Norrtälje ateljéförening (Noa). Beslutet får därmed dolda dominoeffekter.

Dessa och liknande brister i de beslutsunderlag som föreläggs nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige begränsar starkt ledamöternas möjligheter att se helheten och bedöma konsekvenserna av sina beslut.

Efter fyra år i utbildningsnämnden, sju år i barn- och skolnämnden och tre år i fullmäktige har bristerna i vår kommunala demokrati blivit tydliga för mig. Dessa brister har ofta gjort mig frustrerad och de oroar mig djupt. Jag efterlyser betydligt bättre beslutsunderlag och en större lyhördhet i de politiska församlingarna.

Christina Hamnö (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel