Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att satsa på ett jämlikt samhälle

Annons

Vänsterpartiet eftersträvar ett socialistiskt samhälle som definieras av allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Ett samhälle där alla bidrar efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sina behov.

Vi vill skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Alla ska kunna ta del av och påverka de beslut och förändringar som rör sin egen vardag.

Anmäl text- och faktafel

En fungerande välfärd är en förutsättning för många människors frihet. Du ska kunna lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på boendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt.

Vänsterpartiet vill göra konkreta satsningar i förskolan för att bibehålla andelen förskollärare samt att justera barngruppsstorlekarna till Skolverkets riktlinjer, skriver Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Foto: Gorm Kallestad, TT.

För oss innebar detta att vi ställde oss bakom Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag. Vi ser viktiga satsningar som mer pengar till skolan och omsorgen, fler fältassistenter och satsningar på fritids, fortsatt renovering av gevärsfaktoriet och tillhandahållande av lämpliga lokaler för kultur. Vi vill fortsätta att utveckla verksamheten på Färsna gård och skydda markerna runtom gården genom naturreservat. Vi värnar också avgiftsfria lovaktiviteter och sommarjobbsgaranti för våra ungdomar. Detta är särskilt viktigt att poängtera när nu Alliansen driver besparingar inom all verksamhet som inte är lagstadgad.

Men Vänsterpartiet tyckte också att vi skulle justera skatten med 70 öre och sänka överskottsmålen. Det hade givit oss ytterligare 77 miljoner kronor att satsa på verksamhet.

Dessa pengar hade vi velat använda som följer:

• En fortsatt öppen förskola-verksamhet i hela kommunen, såväl med allmänna öppettider som med riktade grupper mot till exempel pappor eller unga mammor. Öppna förskolan är en icke lagstadgad verksamhet som nu hotas.

• Konkreta satsningar i förskolan för att bibehålla andelen förskollärare samt att justera barngruppsstorlekarna till Skolverkets riktlinjer. Även fritidshemsgrupperna är för stora och utbildningsnivån i fritidshemmen är låg. Vi vill göra en inventering av verksamheten för de äldre barnen samt satsa på en fritidslärarutbildning på Campus Roslagen som vi kan erbjuda vår personal på betald arbetstid.

• Extra satsningar på ungdomsmottagning och fritidsgårdar runtom i kommunen. Elevhälsan behöver en ordentlig genomlysning med uppdrag att dimensioneras efter de behov som finns. Vi vill också erbjuda flickor upp till 23 år avgiftsfria mensskydd.

• Komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på kulturskolan och bygga ut verksamheten med till exempel dans och teater. Vårt mål är en avgiftsfri kulturskola som ger alla barn möjlighet att delta och som lägger grunden för framtida kulturarbetare och stjärnor. Till en början vill vi sänka avgifterna i kulturskolan.

• En förändring av valfrihetsmodellerna inom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehab och äldreomsorg. Det måste handla om att välja vad du vill ha utfört och inte vilket företag som ska utföra tjänsten.

• Äldre ska själva kunna välja om de vill bo hemma eller i ett kollektivt trygghets- eller särskilt boende. Vi vill att bygget av minst ett boende planeras under året samt att KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) utreder möjligheterna att erbjuda personer över 80 år plats i kollektiva boenden med stöd.

• Ett slutdatum för användning av fossilbränslen i kommunen. Information om hållbara uppvärmningssystem och subventioner ska aktivt spridas. Vi vill få igång satsningar på lokal energiproduktion, framförallt i form av solenergi.

• Det ska vara enkelt att leva klimatsmart. Kommunen som föregångare ska slopa engångsartiklar, använda miljövänliga material och möjliggöra källsortering och återvinning. Service med hämtning av grovsopor bör återinföras för alla invånare, och möjligheter till återvinning av förpackningar bör finnas nära bostadsområden, inte kräva tillgång till bil.

• Omgående utreda idéer för att producera billiga hyresrätter samt inrätta en bostadsförmedling. I ett jämlikt samhälle ökar tryggheten och hälsan. Låt oss sträva mot ett sådant samhälle.

Britt-Mari Bardon (V)

Ola Nordstrand V)

Catarina Wahlgren (V)

Per Claesson (V)

Johannes Folkesson (V)

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons