Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora satsningar på skolan och omsorgen i vår budget för 2019

Annons

Nyligen presenterades Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budget för Norrtälje kommun 2019. Vi fortsätter arbetet för en hållbar utveckling och satsar på skola och omsorg. Budgeten innebär 52,2 miljoner mer till skolan och 27,8 miljoner mer till omsorgen vilket är omkring elva miljoner mer till vardera nämnd jämfört med budgeten från den moderatledda minoriteten.

Anmäl text- och faktafel

Barns och ungas framtid är vår allra högsta prioritet. Under förra mandatperioden stärkte vi skolans budget med 17,5 procent och antog kommunens första skolutvecklingsprogram med mål och strategier för skolans utveckling.

Utvecklingen går nu åt rätt håll. De niondeklassare som i våras lämnade grundskolan gjorde det med de bästa resultat som någonsin uppmätts i kommunen, skriver Ulrika Falk, Camilla Rydstrand och Mats Wedberg. Foto: Gorm Kallestad, TT.

Utvecklingen går nu åt rätt håll. De niondeklassare som i våras lämnade grundskolan gjorde det med de bästa resultat som någonsin uppmätts i kommunen.

Men vi är inte i mål ännu. Utöver att fortsätta arbetet enligt skolutvecklingsprogrammet vill vi förbättra förutsättningarna för fler pedagogiska yrkesgrupper och verksamheter, såsom förskola och fritidshem. De är en viktig del av helheten. Vi vill även stärka arbetet med att säkerställa att alla barn i behov av särskilt stöd får rätt förutsättningar för sitt lärande, och arbetet med ett nytt skolutvecklingsprogram som kan ta vid när det nuvarande löper ut 2020 bör också påbörjas under året.

Satsningarna på kostnadsfria lovaktiviteter och sommarjobbsgaranti som vi genomförde under förra mandatperioden ska finnas kvar och vidareutvecklas. Det är viktiga speciellt för barn och unga vars föräldrar inte har råd eller möjlighet att bekosta semestrar och utflykter eller hjälpa sina barn att få det allt viktigare första jobbet och därigenom arbetslivserfarenhet och egna pengar.

Trygg välfärd i framkant är ett annat huvudområde. Vi vill införa en äldreombudsman som driver äldres intressen, exempelvis genom att verka för träffpunkter och äldrekollo för att bryta ensamhet och isolering. En annan prioritering inom välfärdsområdet är att göra kundvalet inom hemtjänsten tryggare och mer långsiktigt för brukarna. Vi pekar även ut att de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka ska ha bra förutsättningar och goda villkor. Välfärdsarbetarna ska få fler kollegor och utifrån det egna behovet ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Vårt tredje huvudområde är hållbar utveckling. Detta innefattar såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Det ska vara lätt att leva hållbart i Norrtälje kommun och kommunen ska prioritera hållbarhet i den egna verksamheten såväl som i samhällsplanering och investeringar. En koldioxidbudget ska tas fram för att säkerställa att vi klarar av vårt åtagande i förhållande till Parisavtalet.

Vi vill stärka näringslivet genom att införa en företagsinkubator som ska erbjuda affärsutvecklingsprogram för nystartade företag. Ett starkt näringsliv skapar nya jobb vilket förbättrar våra chanser att erbjuda bra skola och omsorg.

Norrtälje kommun och civilsamhälle har tagit ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar. Vi vill bidra till att integrationen av kommunens nyanlända går snabbare genom att främja möten mellan människor, öka språkkunskaperna och se till att de får en tidig introduktion till arbetsmarknaden. Det är viktigt för individen, men också för kommunens möjligheter att möta näringslivets och välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning.

Vi har lagt en budget för fortsatt utveckling i skolan, en trygg omsorg och hållbar utveckling.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Camilla Rydstrand (MP), gruppledare

Mats Wedberg (MP), gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons