Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positiv utveckling för kommunens skolor – men mycket arbete återstår

Annons

Norrtälje kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. På många sätt går resultaten nu i rätt riktning men vi har fortfarande en lång väg att gå. Vi är inte nöjda förrän varje elev når kunskapsmålen och alla elever når toppen av sin potential.

Anmäl text- och faktafel

Låt oss inleda kort om hur läget ser ut i dag. Det har spridits oroande uppgifter gällande försämrade resultat för elever folkbokförda i Norrtälje kommun, exempelvis att andelen gymnasiebehöriga och andelen som når kunskapsmålen i alla ämnen minskar. Att mäta de som är folkbokförda i kommunen är dock ett problematiskt sätt att mäta utvecklingen för Norrtälje kommuns skolor på då en del elever går i skolor i andra kommuner.

Det viktigaste av allt är att varje elev har möjlighet att bli sedd av en skicklig lärare. Vi har under den förra mandatperioden satsat stort på lärarlönelyft och vi har nu en av landets högsta lärarlönenivåer, skriver Olle Jansson och Margareta Lundgren. Foto: Jonas Ekströmer, TT.

Om man istället kollar hur det går för de elever som faktiskt går i Norrtälje kommuns skolor så ser vi att andelen elever som går ut nian med gymnasiebehörighet ökar från 83 procent till 85,2 procent, att andelen som når kunskapskraven i alla ämnen ökar från 73,2 procent till 77,6 procent och att det genomsnittliga meritvärdet ökar från 222 till 232,2.

Att utvecklingen på många sätt går åt rätt håll är glädjande men vi är bara i början på resan mot att bli en av landets bästa skolkommuner. Kunskapsresultaten måste fortsätta att stiga och skillnaden i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor samt mellan elever beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund är fortsatt alldeles för stor (glädjande nog går utvecklingen dock åt rätt håll även på dessa områden). Vi måste också se till att nyanlända får bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen, vi måste göra mer för att minska psykisk ohälsa hos våra unga och tryggheten på skolorna måste öka.

Det viktigaste av allt är att varje elev har möjlighet att bli sedd av en skicklig lärare. Vi har under den förra mandatperioden satsat stort på lärarlönelyft och vi har nu en av landets högsta lärarlönenivåer. Detta för att vi ska kunna locka skickliga lärare till våra skolor. Det råder dock lärarbrist i hela landet så lärare är ändå svårrekryterade, därför måste vi se till att lärarna kan fokusera på själva kärnverksamheten – undervisning. Vi vill därför anställa lärarassistenter som avlastar lärarna avseende andra uppgifter.

Tryggheten och arbetsron måste öka. Vid sidan av fler vuxna vill vi därför införa ordningskontrakt på varje skola. Rektor ska ansvara för reglerna men dessa ska sedan skrivas under av elever och föräldrar för att stärka deras ställning.

Allt fler elever besväras av neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD eller Asperger. Av den anledningen har vi sjösatt en satsning på att underlätta för dessa elever. Den omfattar exempelvis att anpassa skolmiljöerna och ta bort onödiga distraktionsmoment och att specialutbilda personalen. Denna satsning vill vi vidareutveckla.

Vi önskar inget hellre än att den positiva utveckling vi nu på flera områden ser i kommunens skolor fortsätter och att vi stärker oss på än fler områden så att vi inom en snar framtid kan nå målet om att bli en av landets bästa skolkommuner. Den nya ledningen visar på ett par bra initiativ, exempelvis att komplettera det skolutvecklingsprogram som antogs 2016 med ett program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt och att stärka trygghetsarbetet. Vi vill råda den nya ledningen att även fortsätta vidareutveckla NPF-satsningen, att ta krafttag mot den ökande psykiska ohälsan och att fortsätta arbetet med att åstadkomma en trygg lokalförsörjning.

Vi ser fram emot konstruktiva samtal och samarbeten med den nya ledningen om hur vi kan fortsätta resan mot att bli en av landets bästa skolkommuner.

Olle Jansson (S), avgående ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Margareta Lundgren (S), tillträdande gruppledare för Socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons