Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtälje kommun väljer att missgynna elever

Annons

Alla elever har rätt till en bra utbildning, även i Norrtälje. Därför måste det till en kursändring för kommunens skolverksamhet när det gäller elever i behov av omfattande särskilt stöd.

Att Norrtälje kommun mer eller mindre stryper de redan dåliga förutsättningarna för specialpedagogiskt stöd, i synnerhet för elever med diagnos inom autism-spektrumtillstånd, får stora negativa konsekvenser för åtskilliga elever i kommunen.

Den politiska ledningen i Norrtälje kommun har valt en av de lägsta ersättningsnivåerna i landet för utbildningsplatser till elever med behov av omfattande särskilt stöd. I praktiken innebär det ett stopp för den skolverksamhet som vi på Utvecklingspedagogik bedriver, skriver Niklas Ahlström, Joakim Gestberg och Carina Köhl. Foto: Fredrik Sandberg, TT.

Den politiska ledningen i Norrtälje kommun har valt en av de lägsta ersättningsnivåerna i landet för utbildningsplatser till elever med behov av omfattande särskilt stöd. I praktiken innebär det ett stopp för den skolverksamhet som vi på Utvecklingspedagogik bedriver och att en av våra planerade skolor för elever med autism helt enkelt inte kan starta. Detta trots stor efterfrågan och att många elever behöver gå i en klass med specialpedagogisk inriktning för att nå sin fulla potential.

Många klarar sig bättre i en klass med få elever och hög lärartäthet. Att det i dag inte går att välja skola med den specialpedagogiska inriktningen skiljer ut Norrtälje från de flesta andra kommuner i Storstockholm.

Det försvar man använder sig av från styrande politiskt håll i Norrtälje utgår från en iver att inkludera alla elever i den vanliga skolan oavsett elevens behov. Eleverna får anpassa sig till skolan och rådande politiska idéer snarare än att skolan anpassas till eleverna.

Det som i teorin kallas för inkludering, innebär för många i denna målgrupp en exkludering. Många får underkända betyg trots normal eller hög begåvning, många mår psykiskt dåligt och andra far illa på andra sätt. Ansvaret för elevernas misslyckande brukar sedan flyttas till socialtjänsterna. Det är ett säkert sätt att skjuta stora samhällskostnader framför sig.

Om vi ska ta diskrimineringslagstiftningen och FN:s barnkonvention på allvar måste vi tänka om och utgå från elevernas verkliga behov. Då handlar det inte bara om innehåll och stöd i själva undervisningen utan lika mycket, och ibland mer, om att anpassa studiemiljön och göra den trygg. Stress och psykisk ohälsa drabbar många som tvingas in i en mall de inte passar in i.

Det får inte vara så att en kommun utifrån ett lönsamhetsperspektiv binder sig fast vid en modell som passar bättre för den kommunala budgeten än för elever med stora stödbehov. För den enskilda eleven och samhällsekonomiskt är detta förödande.

Få sociala investeringar är så lönsamma som att ge elever i behov av omfattande särskilt stöd de insatser de behöver. Skillnaden mellan en trygg skolgång och en mindre trygg är extra stor för dessa elever, och kan vara avgörande för deras framtid.

Om Norrtälje ska uppnå en likvärdig och icke-diskriminerande skolgång måste det ske förändringar. Sätt elevernas behov i centrum och möjliggör en bra skolgång för alla! Det vore i linje med den verksamhetsplan som lyfter behovet av en framtidsinriktad skola med höga kunskapsresultat. Det skulle också bidra till att stärka Norrtälje som en attraktiv skolkommun.

Niklas Ahlström, vd Utvecklingspedagogik Sverige AB

Joakim Gestberg, skolchef Utvecklingspedagogik Sverige AB

Carina Köhl, rektor Balderskolan Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons