Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med lärarassistenter får lärarna vara lärare

Annons

Det råder omfattande lärarbrist. För att täcka lärarbristen skulle var fjärde behöriga gymnasieelev behöva utbilda sig till lärare – varje år de kommande 15 åren. Enligt Skolverket behöver det rekryteras 77 000 lärare åren 2017–2021, och även därefter är rekryteringsbehovet fortsatt högt. Skolverkets bedömning är att om inget förändras kommer det att saknas omkring 80 000 lärare om 15 år.

Av allt detta kan man bara dra en slutsats: lärarkrisen kan inte enbart lösas genom att utbilda och behålla fler lärare i yrket. Utbildade lärare måste istället avlastas för att få tid att kunna förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att lära ut.

Lärarassistenten skapar förutsättningar för lärare att kunna fokusera på undervisningen och dess för- och efterarbete, skriver Robert Beronius. Foto: Jessica Gow, TT.

Därför föreslår vi i Liberalerna en omfattande satsning på lärarassistenter. Syftet med lärarassistenter är att de ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Lärarassistenter är alltså inte lärarersättare eller lärarvikarier, utan just assistenter som assisterar. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, eller administration kring nationella prov och andra prov.

Det centrala är att lärarassistenten skapar förutsättningar för lärare att kunna fokusera på undervisningen och dess för- och efterarbete. Som åtgärd bidrar den därför till att både minska lärarbristen, öka attraktiviteten i läraryrket och att resultaten i skolan höjs när lärarna får mer tid till förberedelse, genomförande och efterarbete när det gäller undervisningen.

Med vårt förslag skulle 88 lärarassistenter kunna anställas i Norrtälje kommun. Det motsvarar cirka en lärarassistent per fem legitimerade heltidslärare. Förslaget innebär att staten genom statsbidrag täcker halva kostnaden för lön och sociala avgifter.

Skickliga lärare med god löneutveckling, bra arbetsvillkor, stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är avgörande för att höja resultaten i skolan. Förslaget om lärarassistenter är bara en del av en bred reformagenda för att återupprätta statusen och attraktionskraften i läraryrket.

Förutsatt att du röstar på Liberalerna, förstås.

Robert Beronius (L), kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons