Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äntligen en äldreombudsman

Annons

De sista åren i livet ska vara precis lika värdefulla som de första. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den omsorg de behöver. Valfriheten måste ökas och byråkratin måste minskas.

Anmäl text- och faktafel

För att stärka äldres rättigheter gör Alliansen för Norrtälje kommun nu verklighet av det liberala vallöftet om att inrätta en äldreombudsman.

Genom att införa en äldreombudsman visar vi att vi är fast beslutna att förbättra villkoren för årsrika i Norrtälje kommun, skriver Robert Beronius och Hans Andersson. Foto: Anders Wiklund, TT.

Äldreombudsmannen får en viktig roll i att bevaka och tillvarata äldres intressen på en kommunövergripande nivå och placeras därför under kommunstyrelsen. Äldreombudsmannen ska driva ett äldreperspektiv i kommunen så att äldres intressen tas tillvara i kommunens olika verksamheter. Det gäller inte enbart inom äldreomsorgen och socialtjänsten, utan även inom andra verksamheter som ansvarar för idrott, kultur, samhälls- och bostadsplanering, trafik- och miljöfrågor.

Äldreombudsmannen ska därför samverka med kommunens nämnder och styrelser, andra myndigheter, frivilligorganisationer och inte minst det kommunala pensionärsrådet.

Andra uppgifter för äldreombudsmannen blir att ge vägledning om vilken hjälp man kan få och ska därför inom sitt verksamhetsområde arbeta med information, vägledning och omvärldsbevakning. Ombudsmannen ska också kunna göra egna granskningar av äldreomsorgens kvalitet och ska kunna initiera förbättringsarbeten som gynnar äldre.

Äldreombudsmannen ska inte handlägga enskilda ärenden eller företräda enskilda medborgare och inte hantera inkomna klagomål.

Genom att införa en äldreombudsman visar vi att vi är fast beslutna att förbättra villkoren för årsrika i Norrtälje kommun. Genom att äldreombudsmannen även kommer ansvara för tillgänglighetsfrågor och nationella minoritetsfrågor kommer långt fler än bara alla årsrika att kunna dra nytta av äldreombudsmannens arbete.

Det är inte många som vet vart man vänder sig för att lämna synpunkter på hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. En äldreombudsman kommer med stor sannolikhet upplevas som en naturlig kanal för synpunkter. Särskilt viktig funktion kommer äldreombudsmannen få för de äldre som saknar anhöriga. Det är därför mycket goda nyhet för alla i Norrtälje kommun att vi nu gör verklighet av det liberala vallöftet om att inrätta en äldreombudsman.

Robert Beronius (L), kommunalråd

Hans Andersson (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons