Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT. Vi måste kunna avverka och ta tillvara skogen

Den 10 juni skrev författaren Kalle Güettler om skog och skogsbruk under rubriken: "Vem är herre över skogen? Har maskinerna tagit makten över människorna?"
Här svarar representanter från LRF på hans debattartikel.

Kalle Güttler skriver i en debattartikel på Kultursidan i Norrtelje Tidning den 10 juni om sin upplevelse av naturen och skogen. Vi som lever i och av naturen känner igen oss i fascinationen av naturens förändringar. Det är med stolthet och ansvar vi brukar och förvaltar naturens resurser. Däremot finns det många delar i det du beskriver som vi inte känner igen och som även är felaktigt.

Vi lever i ett samhälle där vi vant oss att bo i hus och lägenheter som måste byggas av något. Våra bostäder ska möbleras och vi behöver värme när det är kallt. I Sverige har vi en fantastisk resurs i våra skogar som förser oss med virke och material till bostäder och möbler och restprodukterna tar vi tillvara för värme. Alternativet är istället stål, betong, kol och olja som skulle vara mycket sämre för klimatet.

För drygt 100 år sedan hade vi utarmat våra skogar och även om det är svårt att tro i dag så var stora områden i Sverige avskogade. Under de senaste hundra åren har mängden skog i Sverige fördubblats. Detta samtidigt som vi avverkat skog och utvecklat nya klimatsmarta produkter. I Sverige planterar skogsägarna varje år över 300 miljoner nya träd. Det är ofrånkomligt att det blir en förändring i landskapet när vi avverkar skog. Men alternativet att inte bruka skogen innebär att naturen gör detsamma, med insektsangrepp, stormar och bränder. Det är ofta mycket större störningar än de relativt små hyggen som idag tas upp.

När skogen blir gammal fångar den inte upp lika mycket koldioxid

Mätningar från de stora områden som ödelades i Småland efter stormen Gudrun visar att det tar cirka åtta år för skogen att hämta igen CO2 upptaget, inte 30 år som Kalle Güettler skriver. Å andra sidan är det inte så intressant eftersom det är skogens totala CO2 upptag som är det viktiga.

Varje år avverkas ca 1 procent av skogen, övriga 99 procent växer och gör klimatnytta genom att binda koldioxid. Enligt naturvårdsverket fångar den svenska skogen upp närmare 50 miljoner ton koldioxid varje. Det är nästan lika mycket som vi människor släpper ut genom bilkörning och från industri. Och det är den brukade skogen som tar upp koldioxid. Träd är som tonåringar, de äter mest när de växer. När skogen blir gammal fångar den inte upp lika mycket koldioxid.

Enligt den årliga rapporteringen från SCB, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är 28 procent av den svenska skogen skyddad eller på olika sätt undantagen från brukande. I snitt är alltså var tredje träd orört eller lika mycket skog som om hela Skåne, Blekinge, Småland och Halland tillsammans bara bestod av skog. I snitt avsätter varje skogsägare drygt 5 procent av sin skog helt frivilligt till naturlig utveckling. Det är en fantastisk insats. Hur många andra ger bort 5 procent av sina tillgångar för miljövård?

Vi måste kunna avverka och ta tillvara skogsresursen

Skogsbruket har förändrats och sköts idag på ett annat sätt än för trettio år sedan. Riksskogstaxeringen visar att andelen äldre träd, död ved och andelen lövträd ökar. Allt till nytta för den biologiska mångfalden. Stora åtgärder görs också för att minska körskador, påverkan på vatten mm och vid varje avverkning lämnas i genomsnitt 10 procent av träden av hänsyn till känsliga områden eller fåglar och djur.

Klimatförändringarna kommer ställa nya krav på hur vi sköter skogen. I Sverige har vi 330 000 skogsägare och alla tänker olika, men alla tänker långsiktigt och funderar hur man ska sköta skogen för kommande generationer. Intresset ökar för olika sätt att sköta skogen och det är bra. Det är själva poängen med den skogspolitik vi har med devisen ”Frihet under ansvar”.

Klimatet är den största utmaning vi har. Att vi kan använda skogen för att ersätta plast, olja och kol är avgörande för att vi ska minska klimatpåverkan. Det innebär också att vi på ett effektivt sätt måste kunna avverka och ta tillvara skogsresursen. Det innebär att det fortsatt på många ställen kommer finnas hyggen, men samtidigt växer skogen intill på det som för 20 eller 40 år sedan var ett hygge. Det är det fantastiska med skogen, den är förnybar och växer hela tiden. Den ger oss rekreation och upplevelse samtidigt som den bidrar till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Per Pernholt

Bertram Schmiterlöw

Göte Österman

Hillevi Sundin

Arbetsutskottet LRF:s kommungrupp i Norrtälje

Per Pettersson

Ordförande LRF Region Mälardalen