Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Varför får Södra bergen fortsätta att förfalla?

Vad ska vi med Södra bergen till? Ingen bryr sig, eller gör någon det?

På initiativ av den tidigare styrande majoriteten gjordes en förstudie av Södra bergen, klar 14 maj 2018, för att användas som underlag till framtida beslut över hur området kan utvecklas för att bli en tillgång för invånarna. Beställare var teknik- och klimatnämnden. Där står: ”På grund av topografi och status är området i dag mer av en barriär än en tillgång för staden. Befintlig infrastruktur är otillgänglig, otrygg och i dåligt skick”.

Varför har ingenting, absolut ingenting hänt sedan denna rapport presenterades för beställaren? Områdets tidigare funktion som populärt utflyktsmål är i rådande skick överspelat på grund av misskötsel och otillräcklig skötsel av området.

Det som fallerar är framför allt

· Misskötta och igenväxta stigar och trappor.

· Underhåll av utsiktsplatsen.

· Tryggheten i skateparken.

I och med utbyggnaden av hamnen kommer utnyttjandet av Societetsparken att öka och Södra bergen att bli än viktigare för Norrtäljeborna. Enligt Grönstrukturstrategiplanen för Norrtälje stad, antagen november 2016, är Södra bergen en del av ett viktigt grönstråk som sträcker sig i öst-västlig riktning i staden.

Låt oss gemensamt ta ansvar för att det får fortsätta att vara så! Vi föreslår en omedelbar revidering av tidsplanen i förstudien (skulle ha pågått och genomförts 2018-2019) så att arbetet med upprustningen av Södra bergen börjar nu.

Arbete med framkomlighet och tillgänglighet prioriteras och det på ett sådant sätt att även rörelsehindrade ska kunna röra sig i området.

Även arbetet med att öka tryggheten i skateparken och dess närmaste omgivningar mot badhuset bör ges högsta uppmärksamhet och ske i dialog med de barn och ungdomar som vill nyttja densamma. Vi vet att det finns önskemål om bättre belysning och möjlighet att spela musik efter klockan 19.00. Vi föreslår att man öppnar upp området mellan skateparken och badhusets parkering för att öka tryggheten och minska förekomsten av oönskad verksamhet.

När man besöker utsiktsplatsen blir det tydligt att underhåll som röjning av sly och städning är mycket eftersatt. Det som var planerat som en utsiktsplats och ett promenadvänligt område fungerar i dag till stor del som en parkering. Vilket slöseri med den här vackra platsen!

Vi har också andra idéer om utveckling av Södra bergen som vi får återkomma om när de ovan prioriterade punkterna åtgärdats.

Anne Wiklund (S)

Gunnel Brink Holm (S)

Socialdemokraterna i Norrtälje stad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel