Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Säkra vattentillgången i den norra kommundelen

I Sverige har vi generellt god tillgång på vatten. Vi behöver kortsiktigt inte vara rädda för att vattnet ska ta slut, så som det sker i många andra länder.

Vi bör dock se till att vattenproduktionen sker rationellt på bästa sätt och där investeringar efter hand kommer till stånd. I Norrtälje kommun med förhållandevis många enskilda va-anläggningar (cirka 30 000), stor geografisk yta och med en omfattande skärgård innebär detta stora utmaningar. Sommartid förstärks perspektivet dessutom med många turister och sommarboende när belastningen och konsumtionen av vatten ökar.

En säkrad god vattentillgång till rätt kvalitet är också en viktig förutsättning för att hela Norrtälje kommuns alla delar ska kunna expandera och utvecklas även fortsättningsvis. Vi, socialdemokrater i Häverö, konstaterar att den norra kommundelen är starkt eftersatt vad gäller en säkrad, långsiktig och hållbar lösning när det gäller tillgång till vatten av god kvalitet. Investeringarna har under många år varit alldeles för få och nu börjar tiden bli knapp.

Den senaste stora investeringen innebar en vattenledning från Vallentuna via Norrtälje stad och fram till Svanberga, med vattenuttag från Mälaren. Denna ledning har hittills inte använts fullt ut. Vi har tolkat det som att den outnyttjade kapaciteten ska användas för Norrtäljes framtida och fortsatta expansion. Det torde då inte vara aktuellt med en fortsatt utbyggnad av denna ledning vidare norrut.

Den norra kommundelen är i sammanhanget särskilt utsatt. Vattenförsörjningen i dag i Hallstavik är till stor del avhängigt av uttag från Skeboån. Uttaget är reglerat genom en vattendom som Holmen äger rättigheten till och som Norrtälje kommun disponerar genom ett avtal med Holmen. I Herräng tas vatten från två gruvhål.

Vad händer om Holmen inte längre skulle tillåta uttag av vatten från Skeboån? Vad händer om gruvhålen i Herräng skulle sina eller att saltvatteninträngning skulle ske? På Väddö och i Grisslehamn är situationen redan kritisk och saltvatteninträngning tillhör vardagen.

Det är dags att agera: planera för långsiktiga lösningar och se till att ledningsutbyggnad också sker till de norra kommundelarna. Kraftfulla investeringar behöver göras och över längre tid med bra finansiering! Vi menar att alla kommuninvånare har rätt till dricksvatten av god kvalitet.

Häverö socialdemokrater menar att den bästa långsiktiga lösningen är att bygga en ny ledning för råvatten från sjön Erken till de norra kommundelarna, till Älmsta, Hallstavik, Grisslehamn och Herräng. Erken är ju en av länets bästa sjöar vad gäller vattenkvaliteten och är därigenom synnerligen lämpad för uttag av vatten. I direkt anslutning till Erken finns också en omfattande laboratorieverksamhet, som skulle kunna medverka till att övervaka så att en god vattenkvalitet skulle kunna upprätthållas.

Vi anser också att en utbyggnad från Erken mycket väl skulle kunna ske i samverkan med Östhammars kommun, som också söker en långsiktig lösning vad gäller vattenförsörjningen. Våra synpunkter och förslag innehåller också fler intressanta möjligheter. Kanske det skulle vara möjligt att kombinera en ledningsutbyggnad för vatten norrut och samtidigt göra en breddning av den trafikfarliga vägen norrut till Hallstavik? Slå två flugor i en smäll, så lyder ordspråket!

Aleksandar Srndovic (S)

Göran Härngren (S)

Anders Lidén (S)

Maija Kohtanen (S)

Taisto Hautala (S)

Markus Persson (S)

Mikael Salmi (S)

Stig-Olof Sandin (S)

Lennart Svenberg (S)

Häverö socialdemokratiska förening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel