Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nedläggning av Köpmanholms förskola vore en katastrof för skärgården

Annons

Skolan och förskolan i Köpmanholm är den viktigaste förutsättningen för barnfamiljer att kunna bosätta sig och planera för en framtid i denna del av Norrtälje kommuns skärgård.

Anmäl text- och faktafel

Barngruppen har minskat de senaste åren. Norrtälje kommuns barn- och skolförvaltning hävdar att det bara kommer att gå fem barn på förskolan hösten 2020.

Vi frågar oss hur förvaltningen kan veta det? De senaste fyra åren har det tillkommit minst tio barn genom familjer som flyttat ut och bidragit till bygdens återväxt.

I kommunens nyligen antagna handlingsplan för skärgårdsutveckling sägs att landsbygden inklusive skärgården är en stor potentiell ”bostadsort”. Om Norrtälje kommun lägger ner förskolan så kommer definitivt inga familjer att välja att flytta hit.

Barn- och skolförvaltningen skriver att det krävs en större grupp av barn att interagera med för att leva upp till läroplanen. Detta påstående finns inga belägg för om man går till Skolverket, som rekommenderar barngrupper på sex till tolv barn för barn upp till tre år.

I Skolverkets rapport 433 ”Barngruppens storlek i förskolan” sägs det på sid 34: ”En liten grupp med få barn är bättre än en stor grupp med många vuxna.”

Det som dessutom är speciellt med Köpmanholms förskola är dess integrering i skolan. Den ligger i samma lokaler, alla äter i samma matsal och de flesta barn har storasyskon i skolan. Det finns alltså fler barn att interagera med än bara de som går på förskolan.

Enligt Norrtälje kommuns egen hemsida har Köpmanholms förskola i dag 100 procent nöjdhet på alla punkter från de som har barn där. Vare sig Frötuna eller Länna, som kommunen vill hänvisa barnen till, når upp till de siffrorna.

Barn- och skolförvaltningen föreslår att barnen istället ska åka till Frötuna eller Lännas förskolor, som ligger 20 respektive 24 kilometer bort. Att åka buss är omöjligt, enligt dagens tidtabell, om man bor och arbetar på till exempel Yxlan. Det förutsätter bil, och om ett förskolebarn varje dag ska skjutsas fram och tillbaka så ger det 1880 mil per år. Fem vårdnadshavare gör 9 000 mil om året. Det kostar varje familj 35 000 kronor om året och bidrar dessutom till en försämrad miljö.

Det finns vårdnadshavare som bosatt sig i Köpmanholm för att ha gångavstånd till förskolan, de saknar nämligen bil och kommer, om förskolan stängs, att tvingas flytta från Köpmanholm.

Föräldrar som har barn i Köpmanholms skola, ska de lämna och hämta både i Köpmanholm och Frötuna eller Länna? Den logistiken kommer ingen att gå iland med.

Konsekvensen av en nedläggning av Köpmanholms förskola blir därför att föräldrar med barn både i förskola och skola kommer att flytta sina skolbarn till Frötuna eller Länna och att elevantalet i Köpmanholms skola kommer att minska drastiskt. Det kommer på sikt att hota hela Köpmanholms skolas existens.

Barn- och skolförvaltningen skriver att det inte är förenligt med kommunens krav på god ekonomisk hushållning att driva förskoleverksamhet i Köpmanholm. För det första så rimmar det illa med att barnens bästa ska främjas, men dessutom har barn- och skolnämnden från 2019 tillförts fem miljoner kronor extra för att förbättra landsbygds- och skärgårdsskolornas villkor.

Barngruppen i förskolan har minskat de senaste två åren men ingen vet om det är en långsiktig förändring. Köpmanholms skola hade för några år sedan endast 30 elever och nu har det legat runt 50 de senaste åren.

Vi anser att barn- och skolförvaltningen på ett helt obefogat sätt brådstörtat vill slakta en fungerande verksamhet och därigenom riskera framtiden för hela denna del av Norrtälje skärgård. Stick i stäv med kommunens egna stolta ord i sin handlingsplan för skärgårdsutveckling ...

Philip Ronne, ordförande föräldraföreningen vid Köpmanholms skola och förskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel